Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-09-30 
111 
51 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Fjalori
English
Published 
2014-09-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhjen , përdorimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë të këpucëve profesionale dhe pajisjet e tjera mbrojtëse personale të cilat ofrojnë mbrojtjen e këmbëve (ISO/TR 18690 : 2012)
English
Published 
2022-07-21 
50 
36 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zgjedhjen, perdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kundra nxehtësisë dhe flakës
English
Published 
2014-09-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
English
Published 
2013-05-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Kriteret e ndikimit nga djegja apo lëndimi i kokës dhe i qafës -Udhëzues për komitetet e CEN në standardet e helmetave
English
Published 
2016-01-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dokument udhëzues për hartimin e standardeve CEN/TC 158
English
Published 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 1 : Informacion me referencë të përbashkët dhe raportimi Road restraint systems -Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system -Part 1 : Common reference information and reporting
English
Published 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 2 : Modelimi dhe verifikimi i automjetit
English
Published 
2013-05-13 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit në rrugë -Pjesa 8 : Sistemet e kufizimit në rrugë për motorçiklista në gjendje që të zvogëlojnë forcën e goditjes të motorçikletës në rast përplasje me barierat e sigurisë
English
Published 
2014-09-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtës dore, krahu, këmbe, gjenitale dhe qafe për përdorim në hockey në akull -Mbrojtës për lojtarët si edhe portierët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2016-01-11 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale rënieje(uljeje) - Pajisjet e ganxhave - Rekomandime për pajisjet e ganxhave për përdorim nga më shumë se një person njëherësh
English
Withdrawn 
2014-09-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës së harkut elektrik për materialet dhe veshjet, për përdorim nga punëtorët të rrezikuar nga ekspozimi ndaj harkut elektrik
English
Withdrawn 
2015-11-03 
36 
32 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhje, përdorim dhe mirëmbajtje të mbrojtësve profesional të syve dhe fytyrës
English
Draft 
2023-05-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Çakmakë-Kërkesat e sigurisë së fëmijëve nga çakmakët-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2023-05-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 1: Kufjet
English
Draft 
2023-05-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 10: Kufje dëgjimi për argëtim
English
Draft 
2023-05-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 2: Kufjet spinë
English
Draft 
2023-05-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 3: Kufjet e veshëve të bashkangjitura me pajisje mbrojtëse për kokën dhe fytyrën
389 gjetur, faqja1 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1