Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-27
Time: 21:45


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-09-30 
111 
51 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Fjalori
English
Published 
2014-09-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhjen , përdorimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë të këpucëve profesionale dhe pajisjet e tjera mbrojtëse personale të cilat ofrojnë mbrojtjen e këmbëve (ISO/TR 18690 : 2012)
English
Published 
2022-07-21 
50 
36 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 1 : Informacion me referencë të përbashkët dhe raportimi Road restraint systems -Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system -Part 1 : Common reference information and reporting
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 2 : Modelimi dhe verifikimi i automjetit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit në rrugë -Pjesa 8 : Sistemet e kufizimit në rrugë për motorçiklista në gjendje që të zvogëlojnë forcën e goditjes të motorçikletës në rast përplasje me barierat e sigurisë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zgjedhjen, perdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kundra nxehtësisë dhe flakës
English
Published 
2014-09-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
English
Published 
2013-05-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Kriteret e ndikimit nga djegja apo lëndimi i kokës dhe i qafës -Udhëzues për komitetet e CEN në standardet e helmetave
English
Published 
2016-01-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dokument udhëzues për hartimin e standardeve CEN/TC 158
English
Published 
2014-09-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtës dore, krahu, këmbe, gjenitale dhe qafe për përdorim në hockey në akull -Mbrojtës për lojtarët si edhe portierët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2016-01-11 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale rënieje(uljeje) - Pajisjet e ganxhave - Rekomandime për pajisjet e ganxhave për përdorim nga më shumë se një person njëherësh
English
Withdrawn 
2014-09-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës së harkut elektrik për materialet dhe veshjet, për përdorim nga punëtorët të rrezikuar nga ekspozimi ndaj harkut elektrik
English
Withdrawn 
2015-11-03 
36 
32 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhje, përdorim dhe mirëmbajtje të mbrojtësve profesional të syve dhe fytyrës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2022-07-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër grimcave të përqëndruara në ajër duke përfshirë ndotjen radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda prove për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim) për mbrojtjen e trupit dhe rrugëve të frymëmarrjes
English
Withdrawn 
2019-03-26 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër ndotjes radioaktive - Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse jo të ventiluara kundër grimcave të ndotjes radioaktive
English
Published 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Helmetat për skiatoret alpinistë
English
Published 
2016-01-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat për çiklistët me pedal dhe patinatorët
English
Published 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse nga goditjet për fëmijët e rinj
English
Published 
2015-11-03 
45 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve per mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 1: Doreza dhe mbrojtese te kraheve me veshje me - talike
English
Published 
2015-11-03 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve per mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 2: Dorashkat me thurje zinxhir dhe mbrojteset e kraheve
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores -Pjesa 3 : Prova në prerje me goditje tekstileve, lekurës dhe materialeve të tjera
English
Withdrawn 
2013-05-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, ku përfshihet një maskë për shpëtim -Kërkesat, prova dhe markimi Respiratory protective devices -Self -contained open -circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape -Requirements, testing, marking
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 1 : Metoda e provës për matjen e rezistencës së sipërfaqes
English
Published 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 2 : Metoda e provës për matjen e rezistences elektrike neper material(rezistenca verikale)
English
Published 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 3 : Metodat e provës për matjen e rënies së ngarkesës
English
Withdrawn 
2010-09-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
English
Published 
2022-07-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Veshje me pamshmeri për perdorim jo profesional -Metodat e provave dhe kërkesat
English
Published 
2013-05-13 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Filtrat me tuba për frymarrje(filtrat qe nuk montohen ne maska) filtrat për grimca, filtrat për gaz dhe filtrat e kombinuar -Kërkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-03 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse për saldatorët
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojëse për saldatorët
English
Published 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për alpinizëm -Helmetat për alpinistët -Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2013-05-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e këmbës -Kërkesat dhe metodat e provës për mbulesat e gishtave e për përbërësit rezistent ndaj depërtimit të metalit
English
Published 
2015-11-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Aksesoret per zhytje - Pajisjet e kombinuara per pluskim (notim) dhe per shpetim - Kerkesa per funksionimin dhe per sigurine - Metodat e proves
English
Withdrawn 
2013-05-13 
38 
32 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë për kufijtë e pozicionimit
English
Published 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen nga rënia -Pajisjet e rregullimit të litarit për mbajtjen në vendin e punës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Pajisjet filtruese, që kanë të trubzuara nje helet ose një kapuç -Kërkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes -Pajisjet filtruese, qe kane nje maske te plote, nje gjysem maske ose nje çerek maske -Kerkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme -Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kimike që japin një mbrojtje të kufizuar ndaj produkteve kimike të lëngëta ( pajisje të Tipit 6 dhe Tipit PB (6))
English
Withdrawn 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtëset e kërcirit për futbollistët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2016-12-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 1: Kushet dhe kondicionimi
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 1 : Kushet dhe kondicionimi
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 10 : Rezistenca ndaj nxehtësisë rrezatuese
English
Published 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 2 : Absorbimi i goditjes
English
Published 
2016-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 3: Rezistenca ndaj depërtimit
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 3 : Rezistenca ndaj depërtimit
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 4 : Efikasiteti i sistemit mbajtes
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 5 : Qendrushmeria e sistemit mbajtes
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 6 : Fusha e pamjes
English
Published 
2016-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 7: Rezistenca ndaj flakës
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 7 : Rezistenca ndaj flakës
English
Published 
2016-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 8: Vetitë elektrike
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 8 : Vetitë elektrike
English
Withdrawn 
2015-11-03 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin (udhëzimin) e notimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2019-03-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2015-11-03 
49 
36 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin e notit - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjësete notit që mbahen veshur në trup
English
Published 
2022-07-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetjake e syve -Mbrojtësit e syve për përdoruesit motorik që levizin në dëborë(borë)
English
Withdrawn 
2016-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes - Përcaktimi i termave dhe përbërësve
English
Withdrawn 
2012-09-05 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë -Pajisjet me prurje nxehtësia jo më të madhe se 70 kW dhe me kapacitet mbajtës jo më të madh se 300 l -Pjesa 1 : Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes së ujit të ngrohtë
English
Published 
2013-05-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 1 : Percaktimi I rrjedhjes së brendshme dhe rrjedhjes së përgjithshme të brendshme
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 2 : Prova praktike të performances
English
Published 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 3 : Percaktimi I rrezistencës së frymarrjës
English
Published 
2013-05-13 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 5 : Kushtet klimaterike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metodat e provës -Pjesa 7 : Përcaktimi i depërtimit të grimcave në filtër
English
Published 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metodat e provës -Pjesa 8 : Përcaktimi i bllokimit nga pluhuri I dolomitit
English
Published 
2015-11-03 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për artet luftarake - Pjesa 3: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e trungut(trupit)
English
Published 
2015-11-03 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake – Pjesa 4: Kërkesat dhe metodat e provës shtesë për mbrojtëset e kokës
English
Published 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pjaisje mbrojtëse për artet marciale(luftarake) -Pjesa 6 : Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e gjoksit të femrave
English
Published 
2010-09-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake -Pjesa 7 : Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëse e duarve dhe këmbëve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aksesore shikimi per perdorim jo -profesional -Metodat e proves dhe kerkesat
English
Withdrawn 
2014-09-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes -Emërtimi dhe përbërësit
English
Published 
2014-09-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për rëshqitëset
English
Published 
2015-11-03 
25 
26 € 
PDF
Blej
Akustika - Përcaktimi i niveleve të fuqisë së tingullit të zhurmës së shkaktuar nga pajisjet e terminaleve të aeroporteve. njësitë e terminaleve të aeroporteve, zhurmëmbytësit dhe nga rubineteritë e ndryshme me anën e matjes në një dhomë pasqyrimi
English
Published 
2015-11-03 
60 
38 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese – Mbrojteset e dores, krahut, gjoksit, barkut, kembes, shputes dhe organeve gjenitale te portjereve te hokejit dhe mbrojteset e kercirit per lojtaret – Kerkesat dhe metodat e proves
English
Published 
2014-09-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e dorës, krahut, gjoksit, barkut, këmbës, organeve gjenitale dhe fytyrës të skermistëve - Kërkesat dhe metoda prove
English
Withdrawn 
2014-09-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtese per motoçiklistet profesioniste -Kerkesat dhe metodat e proves
English
Published 
2019-03-26 
35 
31 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtese per motoçiklistet profesioniste -Kerkesat dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2014-09-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 2 : Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës abrazive në goditje
English
Withdrawn 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 3 : Metoda e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë në plasje
English
Withdrawn 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjeseshe ose të ndara -Pjesa 4 : Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës në prerje nga goditja
English
Withdrawn 
2013-05-13 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes -Maskat per gjithe fytyren -Kerkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse për motoçiklistët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2019-03-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse për motoçiklistët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-05-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse për drejtuesit dhe pasagjerët e mjeteve motorike që lëvizin në dëborë dhe të slitave të garave
English
Published 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Apatate sespirimi shpëtimi me vetëpërmbajtje dhe me qark të hapur -Respiratory protective devices -Self -contained closed -circuit breathing apparatues for escape -Requirements, testing, marking
English
Published 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Respirator me tub per marrje te ajrit te jashtem, per perdorim me maske te plote gjysem -maske, ose grupin e pjeses gojes -Kerkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
45 
34 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e degjimit -Prova -Pjesa 1 : Metodat fizike të provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e degjimit -Prova -Pjesa 2 : Metodat akustike te proves
English
Withdrawn 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 1 : Terminologjia dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 1 : Terminologjia dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 2 : Kërkesat për këpucët rezistente ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
English
Published 
2022-07-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Këpucët që mbrojnë kundër kimikateve - Pjesa 2: Kërkesat për kontakt të kufizuar me kimikate
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 3 : Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
English
Published 
2022-07-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Këpucët që mbrojnë kundër kimikateve - Pjesa 3: Kërkesat për kontakt të zgjatur me kimikate
English
Withdrawn 
2014-09-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat per aktivitetet e hipizmit
English
Withdrawn 
2022-07-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat per aktivitetet e hipizmit
English
Published 
2014-09-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat per kanotazh dhe per sportet e ujrave te embla
English
Published 
2023-07-12 
28 
28 € 
PDF
Blej
Çakmakë-Kërkesat e sigurisë së fëmijëve nga çakmakët-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit -Kërkesat dhe metodat e provave për skufjet për zjarrfikësit
English
Published 
2022-07-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit -Kërkesat dhe metodat e provave për skufjet për zjarrfikësit
English
Published 
2014-09-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale Parimet ergonomike
English
Published 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtëset prej gurri për garat me motoçikleta jashtë rrugëve të vendosura për të mbrojtur motoçiklistët nga gurrët dhe nga copat e gurrëve -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2014-09-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Helmeta industriale me performancë të lartë
English
Withdrawn 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Veshëmbathjet për mbrojtje nga mjediset e ftohta
English
Withdrawn 
2022-07-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Veshëmbathjet për mbrojtje nga mjediset e ftohta
English
Published 
2014-09-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e kyçit, të pëllëmbës, të gjurit dhe të bërrylit për përdoruesit pajisjeve të sporteve me top në formë rruli
English
Published 
2022-07-21 
10 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Kërkesat e performancës dhe metodat e testimit për veshjet mbrojtëse kundër agjentëve infektivë
English
Published 
2014-09-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundra agjentëve infektivë
English
Published 
2014-09-30 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Pajisje për zhytje, autonome, me qark të mbyllur
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje-Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes -Filtrat kundra pluhurit -Kerkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra kimikateve -Metodat e provave dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra kimikateve -Metodat e provave dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike
English
Published 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Doreza dhe mbrojtëse krahësh kundër prerjeve nga instrumentet prerës të makinerive
English
Withdrawn 
2014-09-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar -Kërkesat, provat, marktimi
English
Published 
2014-09-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale - Mbrojtëse gjuri për punën që kryhet në pozicionin në gju
English
Withdrawn 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 1 : Bashkues i filetuar per shtagen bashkuese
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 2 : Bashkimet e daljes
English
Published 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 3 : Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion te pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar për t’u përdorur vetëm për presion pozitiv -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit -Ekran mbrojtës fytyre dhe maskë për përdorim me helmetat e zjarrfikësve dhe helmetat industriale me performancë të lartë që përdoren nga zjarrfikësit, shërbimet e ambulancave të emergjencës
English
Published 
2022-07-21 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet personale të syve - Vizorë me performancë të lartë të destinuara vetëm për përdorim me helmeta mbrojtëse
English
Withdrawn 
2014-09-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Aparate respirimi me vetëpërmbajtje me qark të mbyllur me oksigjen të ngjeshur ose me oksigjen -azot të ngjeshur -Kërkesat provat Marktimi
English
Published 
2013-05-13 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar të përmbaje një valvul me presion pozitiv që komandohet nga nevoja e mushkërisë, vetëm për qëllime shpëtimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 1 : Aparat me maskë fytyre të plotë -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 2 : Aparat me gjysmë maske fytyre në presion pozitiv -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet me lidhje të padepërtueshme nga lëngjet (Tipi 3) ose të padepërtueshme nga spërklat (Tipi 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (Tipi PB (3) dhe PB
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Përcaktimi i rezistencës në depërtim me anë të produkteve kimike të lëngëta të sprucuar, emulsioneve dhe dispersioneve
English
Withdrawn 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 1 : Bashkimet me fileto standarde
English
Withdrawn 
2014-09-30 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 2 : Bashkimet me fileto qendrore
English
Withdrawn 
2014-09-30 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 3 : Bashkimet me fileto M 45 x 3
English
Published 
2014-09-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit -Metodat e provave dhe kërkesat për veshjet reflektuese për zjarrfikësit e specializuar
English
Withdrawn 
2014-09-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen kundra rënies -Pajisjet ngritëse për shpëtim
English
Published 
2019-03-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen kundra rënies -Pajisjet ngritëse për shpëtim
English
Published 
2010-09-23 
58 
38 € 
PDF
Blej
Veshjet e çative -Mbulesa të tejdukshme të pandërprera prej materiali plastik me ose pa bazamente -Klasifikimi, kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-04 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen kundra rënies - Sistem rripash shpëtimi për varje
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen kundra rënies -Rripat e shpëtimit
English
Published 
2013-05-13 
36 
32 € 
PDF
Blej
Këpucë për zjarrfikësit
English
Published 
2010-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse gjuri dhe bërryli për sportet në mjedise të mbuluara -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-09-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësa -Metodat laboratorike të provës dhe kërkesat e performancës për veshjet që vishen në luftën kundra zjarreve në pyje
English
Published 
2010-09-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i pikave të shpërthimit të lëngjeve të ndezshme
English
Withdrawn 
2010-09-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim -Emetimi akustik -Parime të përgjithshme të provave AE për zbulimin e korrozionit të mjediseve metalike të mbushura me lëng
English
Published 
2010-09-23 
47 
36 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim -Emetimi akustik -Provat e polimereve të përforcuara me fibra -Metodologjia specifike dhe kriteri i përgjithshmëm i vlerësimit
English
Withdrawn 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shëndeti dhe siguria në saldim dhe në proçeset që lidhen me të -Perdet shiritat dhe ekranet transparente për proçeset e saldimit me hark
English
Published 
2015-11-04 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Doreza me efekt mbrojtës për portjerët e futbollit
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve ndaj goditjeve mekanike -Pjesa 1 : Mbrojtëset ndaj goditjeve të kyçeve të gjymtyrëve të motoçiklistëve -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve kundra goditjeve mekanike -Pjesa 2 : Mbrojtëset e kurizit të motoçiklistëve -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2015-11-04 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve ndaj goditjeve mekanike - Pjesa 4: Mbrojtësit pneumatik të motoçiklistëve - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dorezat mbrojtëse - Vetitë elektrostatike
English
Withdrawn 
2014-09-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve-Specifikime
English
Published 
2013-05-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Metodat optike të provës
English
Published 
2014-09-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Metodat jo optike të provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat për saldimin dhe teknikat që kanë të bëjnë me to - Kërkesat për përçueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat ultravioletë - Kërkesat për transmetueshmerinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat infra të kuqe - Kërkesat për transmetueshmerinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2022-07-21 
12 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Withdrawn 
2022-07-21 
13 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetjake e syve - Filtra mbrojtës nga drita verbuese diellore për përdorim industrial
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Withdrawn 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit -Mbrojtësa të syve dhe të fytyrës të tipit me rrjetë
English
Withdrawn 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Syzat per skiatore per zbritje nga lartesia
English
Published 
2012-09-05 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzues për përgaditjen e klauzolave, që kanë te bëjnë me zhurmën, në standardet e sigurisë
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Pajisjet për mbrojtjen e syve dhe të fytyrës gjatë saldimit dhe proçeseve të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2014-09-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysëm maskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndarshëm për mbrojtje kundra gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetëm kundra grimcave -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga lartësitë -Lista e termave ekuivalente
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per paranda -limin e rrenieve nga nje lartesi -Litaret me tendosje te vogel me veshje metalike
English
Published 
2014-09-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtje personale e syve -Syzet per përdoruesit e motocikletave dhe biçikletave
English
Withdrawn 
2012-09-05 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e furnizimit me gaz tё ngrohtё -Pjesa 1 : Rregullat e pёrgjitёshme tё sigurisё
English
Withdrawn 
2012-09-05 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -1 : Kërkesa specifike -Djegësit e hapur dhe djegësit wok
English
Published 
2012-09-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -10 : Kërkesa specifike
English
Withdrawn 
2012-09-05 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -2 : Kërkesa specifike -Furrat
English
Withdrawn 
2012-09-05 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -3 : Kërkesa specifike -Tiganë me kapak
English
Withdrawn 
2012-09-05 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -4 : Kërkesa specifike -Fritezat
English
Published 
2012-09-05 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -6 : Kërkesa specifike -Ngrohësa për ujë të ngrohtë, të pijshëm
English
Withdrawn 
2012-09-05 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -7 : Kërkesa specifike -Salamandrat dhe pjekёsat
English
Published 
2012-09-05 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -8 : Kërkesa specifike -Tiganë për fëmijë dhe furnela për gatimin e paellës
English
Published 
2012-09-05 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -9 : Kërkesa specifike -Kapakë solid, pjata për ngrohje dhe skarat
English
Withdrawn 
2012-09-05 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 3 : Materialet dhe pjesët në kontakt me ushqimin dhe aspekte të tjera sanitare
English
Withdrawn 
2014-09-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale e syve -Filtrat dhe mbrojtëset e syve nga rrezatimi lazer
English
Withdrawn 
2019-03-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale e syve -Filtrat dhe mbrojtëset e syve nga rrezatimi lazer
English
Published 
2014-09-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Mbrojtëset e syve për punë rriparuese me lazer dhe me sisteme lazeri
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Akustika -Mbrojteset e degjimit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje per frymemarje -Aparatet zhytese me qark te hapur, qe vetepermbajne ajer te ngjeshur -Kerkesat, provat, markimi
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes -Respiratore me kapuç qe marin ajer nga jashte dhe te ndihmuar me motor -Kerkesat, provat, markimi
English
Published 
2014-09-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra rrenies nga nje lartesi -Pajisjet e zbritjes
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundra të ftohtit
English
Published 
2022-07-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundra të ftohtit
English
Withdrawn 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga shiu
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Përcaktimi i sjelljes së materialeve ndaj goditjes së spërklave të vogla të metalit të shkrirë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 1 : Kufjet e vesheve
English
Published 
2023-07-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 1: Kufjet
English
Published 
2023-07-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 10: Kufje dëgjimi për argëtim
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 2 : Kufjet spine
English
Published 
2023-07-12 
20 
23 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 2: Kufjet spinë
English
Withdrawn 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 3 : Kufjet e vesheve te bashkuara ne nje helmete sigurie industriale
English
Withdrawn 
2019-03-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 3 : Kufjet e vesheve te bashkuara ne nje helmete sigurie industriale
English
Published 
2023-07-12 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 3: Kufjet e veshëve të bashkangjitura me pajisje mbrojtëse për kokën dhe fytyrën
English
Withdrawn 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 4 : Kufjet e vesheve me degjim qe varet nga niveli
English
Published 
2022-07-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 4 : Kufjet e vesheve me degjim qe varet nga niveli
English
Withdrawn 
2013-05-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 5 : Kufjet e vesheve per paksimin e zhurmes aktive
English
Published 
2022-07-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 5 : Kufjet e vesheve per paksimin e zhurmes aktive
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 6 : Kufjet e vesheve me hyrje audio elektrike
English
Published 
2023-07-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 6: Kufjet e veshëve me hyrje audio sigurie
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 7 : Kufjet spinë qe varen nga niveli
English
Published 
2023-07-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 7: Kufjet spinë të cilat varen nga niveli
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit -Kërkesat e sigurisë dhe të provës -Pjesa 8 : Kufje veshi me mundësi dëgjimi audio që nuk ka lidhje me punën
English
Published 
2023-07-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 8: Kufjet e veshëve për argëtim
English
Published 
2023-07-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 9: Kufjet spinë me hyrje audio sigurie
English
Published 
2022-07-21 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale gjate rënies nga lartësia - Tipe të kontrolluara pajisjesh kapëse të rënies, që kanë nje ganxhë ankoruese - Pjesa 1: Tipe të kontrolluara pajisjesh kapëse te rënies që kanë një ganxhe ankoruese të ngurtë, të papërkulshme
English
Withdrawn 
2015-11-04 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse në rënie nga lartësia – Bllokuesit e lëvizshëm që përmbajnë vijën e ganxhës së sigurimit - Pjesa 1: Bllokuesit e lëvizshëm. që përfshijnë vijën e ganxhës së sigurimit së shtangët
English
Published 
2015-11-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale kundra rënies nga një lartësi - Pjesa 2: Bllokuesit e levizshem. qe permbajne nje suport sigurie fleksibel
English
Published 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartesia -Nyjet (laqet)
English
Withdrawn 
2015-11-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia – Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes
English
Published 
2022-07-21 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia – Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes
English
Withdrawn 
2015-11-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi – Bllokuesit automatik te renies
English
Published 
2022-07-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Rripa lidhës të trupit
English
Published 
2015-11-04 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi – Bllokuesit automatik te renies
English
Withdrawn 
2015-11-04 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies - Sistemet për mbrojtjen kundra rënies
English
Published 
2022-07-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies - Sistemet për mbrojtjen kundra rënies
English
Published 
2015-11-04 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi - Metodat e provave
English
Published 
2015-11-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit dhe për marketimin
English
Published 
2015-11-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit dhe për marketimin
English
Withdrawn 
2015-11-04 
19 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga nxehtësia dhe zjarri - Metoda për përcaktimin e transmetimit të nxehtësisë gjatë ekspozimit ndaj flakës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro -organizmave -Pjesa 1 : Terminologjia dhe kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2015-11-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Dorezat mbrojtëse kundër kimikateve të rrezikshme dhe mikro-organizmave - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës ndaj depërtimit
English
Withdrawn 
2015-11-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro-organizmave - Pjesa 4: Përcaktimi i qëndrueshmërisë së degradimit nga kimikatet
English
Withdrawn 
2013-05-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore
English
Withdrawn 
2013-05-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 10 : Metoda e provës për mborjteset e pjeses se siperme te trupit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 11 : Kërkesat për mbrojteset e pjeses se siperme te trupit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zhinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa2 : Metoda e provës për mbrojtëset e këmbeve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 3 : Metoda e provës për këpucët/ -Protective clothing for users of hand -held chain saws -Part 3 : Test methods for footwear
English
Withdrawn 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 4 : Metoda e provës për dorashkat mborjtese per sharat me zinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 5 : Kërkesat për mborjtëset e këmbeve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 7 : Kërkesat për dorashkat mbrojtese per sharat me ziinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zhinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 8 : Metodat e provave për mbrojteset e shares -zinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 9 : Kërkesat për mbrojteset e shares -zinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dorashkat mbrojtëse nga rreziqet mekanike
English
Published 
2022-07-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike
English
Withdrawn 
2019-03-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Dorashkat mbrojtëse nga rreziqet mekanike
English
Published 
2014-09-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Helmeta të sigurisë industriale
English
Withdrawn 
2014-09-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Autorespiratoret me ajër të ngjeshur me qark të hapur dhe me maske -Kërkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim -Pajisje filtrimi me kapuç për të shpëtuar nga zjarri -Kërkesat, prova, markimi
English
Withdrawn 
2016-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve termike (nxehtësi dhe/ose zjarr)
English
Published 
2023-07-12 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dorëza mbrojtëse dhe pajisje të tjera mbrojtëse të duarve kundër rreziqeve termike (nxehtësisë dhe/ose zjarrit)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive -Rregullat për përgatitjen e standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2010-09-23 
28 
28 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse - Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse kundra rrezatimit jonizues dhe kundra ndotjes radioaktive
English
Published 
2013-05-13 
42 
34 € 
PDF
Blej
Helmetat për zjarrfikësit në ndërtesa dhe struktura të tjera
English
Withdrawn 
2014-09-30 
13 € 
PDF
Blej
Dorezat mjekësore për një përdorim -Pjesa 1 : Kërkesat dhe prova për mungesën e vrimave
English
Withdrawn 
2014-09-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit Rekomandime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen -Dokument udhëzues
English
Published 
2019-03-26 
51 
38 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit Rekomandime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen -Dokument udhëzues
English
Published 
2014-09-30 
12 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtja nga kimikatet e lëngëshme dhe të gazta përfshirë aerosolet e lëngëshme dhe grimcat e ngurta -Përcaktimi i hermeticitetit të veshjeve hermetike ndaj gazit (prova e presionit të brëndshëm)
English
Withdrawn 
2014-09-30 
55 
38 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikës -Kërkesa e performancës për veshjet mbrojtëse per zjarrfiksit
English
Published 
2023-07-12 
46 
36 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit-Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse për aktivitetet e shuarjes së zjarrit
English
Withdrawn 
2010-09-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhjen, instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e aparateve për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm ose të oksigjenit
English
Published 
2014-09-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit -Sistemet e alarmit social -Pjesa 3 : Njësitë lokale dhe kontrolluesi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për zbulimin e gazrave të djegshëm ne mjediset shtëpiake -Udhëzues për zgjedhjen, instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen
English
Published 
2010-09-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse me izolim elektrik për instalimet me tension të ulët
English
Withdrawn 
2010-09-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bateritë lëshuese të akumulatorëve me plumb -Pjesa 4 : Përmasat e baterive për automjetet e rënda
English
Published 
2015-11-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Helmetat me izolim elektrik për përdorim në instalimet me tension të ulët
English
Withdrawn 
2014-09-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qëndra e monitorimit dhe marrjes së alarmit -Pjesa 1 : Kërkesat për vendndodhjen dhe ndërtimin
English
Withdrawn 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qendra e monitorimit dhe marrjes së alarmit -Pjesa 2 : Kërkesa teknike
English
Withdrawn 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qendra e monitorimit dhe marrjes së alarmit -Pjesa 3 : Procedurat dhe kërkesat për vënien në punë
English
Published 
2010-09-23 
80 
45 € 
PDF
Blej
Funksionimi i brendshëm i paisjeve elektrike shtëpiake -Pjesa 1 : Specifikim funksional
English
Withdrawn 
2010-09-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fleta e të dhënave dhe pllaka e identifikimit të inverterave fotovoltaik
English
Published 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Aparaturat elektronike të transportueshme dhe portative të parashikuara për zbulimin dhe matjen dyoksidit të karbonit dhe/ose monoksidit të karbonit në ajrin e ambienteve të brendshme -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
12 € 
PDF
Blej
Specifikime për veshjet mbrojtëse që përdoren ku ka rrezik prerjeje nga pjesët e lëvizshme
English
Published 
2022-07-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime për veshjet mbrojtëse që përdoren ku ka rrezik prerjeje nga pjesët e lëvizshme
English
Published 
2014-09-30 
20 
23 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër të ftohtit
English
Published 
2014-09-30 
52 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Rekomandime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen -Dokument udhëzues
English
Published 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Rezistenca ndaj gëryerjes e materialit të veshjeve mbrojtëse -Metodat e provave
Albanian
Published 
2015-11-03 
10 € 
PDF
Blej
Lesh xhami
English
Withdrawn 
2010-09-23 
173 
61 € 
PDF
Blej
Aparatet audio, video dhe aparate elektronike të ngjajshëm me to-Kërkesa të sigurisë
English
Withdrawn 
2010-09-23 
71 
45 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 1 : Mbylljet e papërshkueshme nga flaka "d"
English
Withdrawn 
2010-09-23 
36 
32 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive -Pjesa 10 -2 : Klasifikimi i zonave -Atmosferat e pluhurave të djegshme
English
Withdrawn 
2010-09-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa : 27 : Koncepti i rrjetit tokësor të sigurisë së brendshme (FISCO) dhe koncepti i rrjetit tokësor jo të ndezshëm (FNICO)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive -Pjesa 31 : Mbrojtja e pajisjes ndaj ndezjes së pluhurave nëpërmjet veshjes “t”
English
Published 
2010-09-23 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to -Siguria -Pjesa 2 -30 : Kërkesat e veçanta për ngrohësit e dhomave
English
Withdrawn 
2010-09-23 
405 
91 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme
English
Withdrawn 
2010-09-23 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore -Pjesa 2 -20 : Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të inkubatorëve të transportueshëm
English
Withdrawn 
2010-09-23 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore -Pjesa 2 -54 : Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për radiografi dhe radioskopi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Punime nën tension -Veshjet përçuese për përdorim në tension nominal deri në 800 kV rrymë alternative dhe $0P 600 kV rrymë e vazhduar
English
Withdrawn 
2010-09-23 
45 
34 € 
PDF
Blej
Punime nën tension -Veshjet mbrojtëse kundër rrezikut termal të një harku elektrik -Pjesa 1 -1 : Metodat e provës -Metoda 1 : Përcaktimi i vetisë së harkut (ATPV or EBT50) të materialeve për veshje rezistente ndaj flakës
English
Withdrawn 
2010-09-23 
64 
42 € 
PDF
Blej
Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të ndezshëm -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2010-09-23 
9 € 
PDF
Blej
Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të ndezshëm -Pjesa 2 : Kërkesa për performancën për aparatet e grupit I që tregojnë një fraksion të vëllimit deri në 5 % të metanit në ajër
English
Withdrawn 
2016-12-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake elektrike për flokët - Metodat e matjes së performancës
English
Published 
2010-09-23 
99 
48 € 
PDF
Blej
Aparate sinjalizimi zanor për pajisjet elektroshtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2010-09-23 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike mjekësore -Kërkesa për sigurinë e sistemeve për trajtimin me radioterapi të planëzuar
English
Published 
2010-09-23 
66 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Transport i udhëzuar urban automatic (AUGT) -Kërkesa të sigurisë
English
Withdrawn 
2010-09-23 
103 
51 € 
PDF
Blej
Teknologjia e pilave me lëndë djegëse - Pjesa 6-300: Sistemet për mikro pilat me lendë djegëse - Ndërimi i fishekëve të ndezshëm
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse për zjarrfikësit
English
Withdrawn 
2014-09-30 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese -Mbrojtja nga nxehtesia dhe flaka -Metoda e provës -Përcaktimi i transmetimit të nxehtësisë me kontakt nëpërmjet veshjes mbrojtëse ose materialeve të saj
English
Published 
2014-09-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet e mbrojtjes nga rëniet nga lartësia -Pajisjet e ankorimit
English
Published 
2014-09-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kapuçat kundra goditjeve ne industri
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi -Rripat e sigurisë që vishen në kofshë, trup dhe krahë
English
Published 
2014-09-30 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese vetite mekanike metoda e proves -Rezistenca ne çpim
English
Withdrawn 
2014-09-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtse kundra produkteve kimike te lengeta dhe te gazta perfshire aerosolet e lengeta dhe grimcat e ngurta -Pjesa 1 : Kerkesa te performances per kominoshet me ventilim dhe pa ventilim per mbrojtje kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) dhe jo hermetike ndaj gazit
English
Published 
2022-07-21 
45 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër produkteve të dëmshme kimike të ngurta, të lëngshme dhe të gazta, perfshirë aerosolet e lëngshme dhe grimcat e ngurta - Pjesa 1: Kërkesa e performancës për veshje mbrojtëse për mbrojtje kimike hermetike
English
Withdrawn 
2019-03-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtse kundra produkteve kimike te lengeta dhe te gazta perfshire aerosolet e lengeta dhe grimcat e ngurta -Pjesa 1 : Kerkesa te performances per kominoshet me ventilim dhe pa ventilim per mbrojtje kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) dhe jo hermetike ndaj gazit
English
Withdrawn 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse kundra produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta -Pjesa 2 : Kërkesat për performancën e kominosheve për mbrojtjen kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) të cilat përdoren nga ekipet e shpetimit
English
Published 
2022-07-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse kundra produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta -Pjesa 2 : Kërkesat për performancën e kominosheve për mbrojtjen kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) të cilat përdoren nga ekipet e shpetimit
English
Published 
2014-09-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Modele koke për të kryer provat e helmetave mbrojtëse
English
Published 
2014-09-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Helmeta për sportet ajrore
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Vibracioni dhe goditja mekanike -Vibracioni dorë -krah -Metoda për matjen dhe vlersimin e transferueshmërisë së vibrimit, nëpërmjet dorashkave, në shuplakat
English
Withdrawn 
2010-09-23 
31 
29 € 
PDF
Blej
Akustika dhe vibrim -Matja laboratorike e vetive të transmetimit vibro -akustik të elementëve akustikë -Pjesa 5 : Metoda e pikës së zbatimit për përcaktimin e shtangësisë dinamike të transferimit me frekuencë të ulët të suporteve elastike në lëvizjen e suporteve elastike (ISO 10846 -5 : 2008)
English
Published 
2010-09-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Anije të vogla -Sistemi i çlirimit të shpejtë për rripat trapez (ISO 10862 : 2009)
English
Published 
2012-09-05 
43 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Sistemet e prodhimit të integruar -rkesat themelore -Amendament 1(ISO 11161 : 2007/Amd 1 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse që përdoren në saldim dhe procest që lidhen me të (ISO 11611 : 2007)
English
Published 
2019-03-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse që përdoren në saldim dhe procest që lidhen me të (ISO 11611 : 2007)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për punëtorët që i ekspozohen nxehtësisë (me përjashtim të veshjeve të zjarrfikësave dhe saldatorëve) (ISO 11612 : 2008)
English
Published 
2019-03-26 
36 
32 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për punëtorët që i ekspozohen nxehtësisë (me përjashtim të veshjeve të zjarrfikësave dhe saldatorëve) (ISO 11612 : 2008)
English
Published 
2012-09-05 
92 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive - Konceptet bazë të projektimit - Vlerësimi i rrezikut dhe reduktimi i rrezikut
English
Published 
2019-03-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese -Mbrojtja nga nxehtesia dhe flaka -Metoda e provës -Përcaktimi i transmetimit të nxehtësisë me kontakt nëpërmjet veshjes mbrojtëse ose materialeve të saj
English
Published 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje për mbrojtjen kundra nxehtësisë dhe flakës -Përcaktimi i transmetimit termik nëpërmjet veshjeve mbrojtëse ose materialeve të tyre përbërës -Pjesa 2 : Metoda e provës që përdor transmetimi termik me kontakt të prodhuar nga cilindra të vegjël me pikatore (ISO 12127 -2 : 2007)
English
Withdrawn 
2015-11-04 
91 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale - Metodat e provës për syzet e diellit dhe konsumimi në kohë të gjatë në lidhje me sytë (ISO 12311:2013)
English
Withdrawn 
2015-11-04 
48 
36 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë që lidhen me veshjen (mbrojtjen) e syrit si syze optike, lente kontakti etj - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
English
Withdrawn 
2015-11-04 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë që lidhen me veshjen (mbrojtjen) e syrit si syze optike, lente kontakti etj - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
English
Published 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Anije të vogla -Rripa sigurie në kuvertë dhe litari i sigurisë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës (ISO 12401 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 1 : Jelekë shpëtimi për anijet detare -Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 10 : Përzgjedhja dhe përdorimi i pajisjeve personale notuese dhe pajisjeve të tjera përkatëse
English
Withdrawn 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 2 : Jelekë shpëtimi, niveli i performancës 275 -Kërkesat e sigurisë (ISO 12402 -2 : 2006)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 3 : Jelekë shpëtimi, niveli i performancës 150 -Kërkesat e sigurisë (ISO 12402 -3 : 2006)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 4 : Jelekë shpëtimi, niveli i performancës 100 -Kërkesat e sigurisë (ISO 12402 -4 : 2006)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 5 : Ndihmat për notim (niveli 50) -Kërkesat e sigurisë (ISO 12402 -5 : 2006/Cor1 : 2006)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 6 : Jelekët për qëllime speciale -Kërkesat e sigurisë dhe metodat shtesë të provës (ISO 12402 -6 : 2006)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 7 : Materialet dhe përbërësit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 8 : Aksesoret -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
88 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 9 : Metodat e provës (ISO 12402 -9 : 2006)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim -Terminologjia -Termat që përdoren në provat me penetrim
English
Withdrawn 
2013-05-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucë -Metoda e provës për rezistencën në rëshqitje (ISO 13287 : 2012)
English
Published 
2015-11-04 
28 
28 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Kërkesa të përgjithshme (ISO 13688:2013)
English
Published 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Optika dhe fonetika -Rezet laser dhe pajisjet qe lidhen me rrezet lazer -Metodat e provave per karakteristikat spektrale të rrezeve lazer
English
Published 
2012-09-05 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pozicionimi i mbrojtësve në lidhje me shpejtësinë e afrimit të pjesëve të trupit të njeriut
English
Withdrawn 
2013-05-13 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria ndaj zjarrit -Fjalori (ISO 13943 : 2008)
English
Published 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për përdorim kundër grimcave të ngurta -Pjesa 1 : Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kundër produkteve kimike që ofrojnë një mbrojtje të të gjithë trupit kundër grimcave të ngurta që transportohen nga ajri (veshje e tipit 5) (ISO 13982 -1 : 2004)
English
Published 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për përdorim kundër grimcave të ngurta -Pjesa 2 : Metoda e provës për përcaktimin e përshkueshmërisë së brendshme ne rroba të aerosoleve të grimcave të vogla (ISO 13982 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetit mekanike -Percaktimi I rezistentces ne prerje nga objektet e mprehta
English
Published 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Perparsat, pantollanat dhe jeleket mbrojtës kunder prerjeve dhe çpimeve nga thika e dorës
English
Withdrawn 
2010-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtja kundra të nxehtit dhe flakës -Materialet kufizuese për përhapjen e flakës, montimet e materialeve dhe veshjet -Korrigjim Teknik 1 (ISO 14116 : 2008/Cor 1 : 2009)
English
Published 
2019-03-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtja kundra të nxehtit dhe flakës -Materialet kufizuese për përhapjen e flakës, montimet e materialeve dhe veshjet -Korrigjim Teknik 1 (ISO 14116 : 2008/Cor 1 : 2009)
English
Published 
2015-11-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese per pilotet e garave me automobila – Mbrojtja nga nxehtesia dhe flaka – Kerkesat e performancës dhe metodat e provës - Amendamenti 1: Testi i modifikimit të përkuljes (ISO 14460:1999/Amd 1:2002)
English
Published 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse për operacionet abrazive me shperthim , qe perdorin gerryrjen kokrizore
English
Withdrawn 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtja kunder nxehtësisë dhe flakës -Metoda e provës për përhapje të kufizuar të flakës
English
Published 
2013-05-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kostume për zhytje -Pjesa 1 : Kostumet e përhershme, kërkesat përfshirë sigurinë e tyre (ISO 15027 -1 : 2012)
English
Published 
2013-05-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kostume për zhytje -Pjesa 2 : Kostumet e heqshme, kërkesat, përfshirë sigurinë e tyre (ISO 15027 -2 : 2012)
English
Published 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kostume për zhytje -Pjesa 3 : Metodat e provave (ISO 15027 -3 : 2012)
English
Published 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Benzinë dhe produktet që lidhen me të -Përcaktimi I karakteristikave të spërklës së ndezjes -Pjesa 1 : Qëndrueshmëria e spërklës së flakës -Metoda e dizës në formë koni të zbrazët
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzim për projektimin e kushteve të vibrimit të standardeve të sigurisë
English
Published 
2013-05-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Metodat e provës për veshjet që sigurojnë mbrojtje kundra produkteve kimike -Pjesa 3 : Përcaktimi i rezistencës së depërtimit nëpërmjet një hedhje të lëngut (prova e hedhjes) (ISO 17491 -3 : 2008)
English
Published 
2010-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Metodat e provës për veshjet që sigurojnë mbrojtje kundra produkteve kimike -Pjesa 4 : Përcaktimi i rezistencës në depërtimin nëpërmjet spërkatjes së lëngut (prova e spërkatjes) (ISO 17491 -4 : 2008)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Metodat e provës për këpucët (ISO 20344 : 2011)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët e sigurisë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët mbrojtëse
English
Withdrawn 
2013-05-13 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët profesionale
English
Withdrawn 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse personale Këpucë për mbrojtjen kundër rreziqeve termike dhe stërpikje në fonderi dhe në saldim Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2015-11-04 
38 
32 € 
PDF
Blej
Veshje me dukshmëri të lartë - Metodat e provës dhe kërkesat (ISO 20471:2013,Versioni i Korrigjuar 2013-06-01)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
97 
48 € 
PDF
Blej
Protezat -Testimi i pajisjes për kyçin e këmbës dhe elememtë të saj -Kërkesat dhe metodat e provës (ISO 22675 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-09-05 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje ftohëse për ekspozim dhe shitje -Pjesa 1 : Fjalori
English
Published 
2019-03-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro -organizmave -Pjesa 1 : Terminologjia dhe kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2015-11-04 
115 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale-Mbrojtja e fytyres dhe syve - Fjalori
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Akustika -Mbrojtëset e dëgjimit -Pjesa 2 : Vlersimi I niveleve të presionit të tingullit të ponderuar A, kur mbrojtëset e dhëgjimit janë vendosur
English
Published 
2010-09-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Akustika -Mbrojtëset e dëgjimit -Pjesa 3 : Matja e humbjes së zhurmës akustike si pasojë e futjes së kufjeve duke përdorur një instalim prove akustike (ISO 4869 -3 : 2007)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese -Mbrojtja kundra produkteve kimike -Percaktimi i rezistences se materialit te perdorur per veshjen mbrojtese kundra depertimit te lengjeve dhe gazeve
English
Published 
2013-05-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtje kundër produkteve kimike të lëngëta -Metoda e provës për rezistencën e materialeve në depërtimin nga lëngjet
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese -Mbrojtja nga nxehtesia dhe zjarri -Metoda e proves : Vleresimi i materialeve dhe i bashkesise se materialeve kur ato ekspozohen ndaj nje burimi te nxehtesise rrezatuese
English
Published 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Plastika të përforcuara me qelq tekstil -Përcaktimi I përmbajtjes në vakum -Metoda e humbjes në ndezje të shpërbërjes mekanike dhe llogaritjës statistikore
English
Withdrawn 
2010-09-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sasi dhe njësi -Pjesa 8 : Akustikat (ISO 80000 -8 : 2007, korrigjuar më 15082007)
English
Published 
2010-09-23 
31 
29 € 
PDF
Blej
Akustika -Metodat audiometrike të provës -Pjesa 2 : Audiometria e fushës së tingullit me ton të pastër dhe sinjale prove me brez të ngushtë (ISO 8253 -2 : 2009)
English
Published 
2010-09-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vlerësimi i rezistencës së materialeve ndaj spërkatjes së metalit të shkrirë (ISO 9185 : 2007)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
44 
34 € 
PDF
Blej
Vlerësimi konformitetit -Kërkesa të përgjithshme për provën e aftësisë
English
Published 
2023-09-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Shkallet e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
13 € 
PDF
Blej
Shkallet e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Shkallet e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
13 € 
PDF
Blej
Shkallët e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Çakmakë - Specifikime të sigurisë (ISO 9994:2018)
English
Published 
2023-09-26 
70 
42 € 
PDF
Blej
Vinça — Kavo — Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit
English
Published 
2023-09-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Provat e reagimit ndaj zjarrit - Përhapja e flakës - Pjesa 2: Përhapja anësore e flakës në ndërtesa dhe produktet e transportit në konfigurim vertikal - Shtojca 1
English
Published 
2023-09-26 
44 
34 € 
PDF
Blej
Provat e reagimit ndaj zjarrit - Përhapja e flakës - Pjesa 2: Përhapja anësore e flakës në ndërtesa dhe në produktet e transportit në konfigurim vertikal
English
Published 
2022-07-21 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet personale të notimit - Pjesa 5: Pajisjet ndihmëse të lundrimit ( niveli 50) - Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-5:2020)
English
Published 
2022-07-21 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 6 : Jelekët për qëllime speciale -Kërkesat e sigurisë dhe metodat shtesë të provës (ISO 12402 -6 : 2006)
English
Published 
2022-07-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 8 : Aksesoret -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e këpucës me qëndrueshmërinë lidhur me prerjen me sharrën zinxhir (ISO 17249:2013)
English
Published 
2022-07-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshje me dukshmëri (largësi shikimi) të lartë - Metoda prove dhe kërkesat - Amendamenti 1 (ISO 20471:2013/Amd 1:2016)
395 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim