Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-16

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-16 » Programi i Punës i KT-16
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-16
2022-02-16
2022-02-16
CEN/TR 14560:2018
Udhëzues për zgjedhjen, perdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kundra nxehtësisë dhe flakës
Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame
KT-16
2019-05-07
2019-05-07
EN 13034:2005+A1:2009
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
KT-16
2019-05-07
2019-05-07
EN 13061:2009
Veshje mbrojtëse -Mbrojtëset e kërcirit për futbollistët -Kërkesat dhe metodat e provës
Protective clothing - Shin guards for association football players - Requirements and test methods
KT-16
2020-10-06
2020-10-06
EN 13277-8:2017
Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
KT-16
2019-05-07
2019-05-07
EN 13634:2017
Këpucë mbrojtëse për motoçiklistët -Kërkesat dhe metodat e provës
Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
KT-16
2022-02-16
2022-02-16
EN 13819-1:2020
Mbrojtësit e degjimit -Prova -Pjesa 1 : Metodat fizike të provës
Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods
KT-16
2022-02-16
2022-02-16
EN 13819-2:2020
Mbrojtësit e degjimit -Prova -Pjesa 2 : Metodat akustike te proves
Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods
KT-16
2019-05-07
2019-05-07
EN 14052:2012+A1:2012
High performance industrial helmets
KT-16
2020-10-06
2020-10-06
EN 16778:2016
Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17092-1:2020
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17092-2:2020
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Class AAA garments - Requirements
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17092-3:2020
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Class AA garments - Requirements
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17092-4:2020
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Class A garments - Requirements
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17092-5:2020
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Class B garments - Requirements
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17092-6:2020
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Class C garments - Requirements
KT-16
2022-02-18
2022-02-18
EN 17353:2020
Veshje mbojtëse -Veshje me pamshmeri për perdorim jo profesional -Metodat e provave dhe kërkesat
Protective clothing - Enhanced visibility equipment for medium risk situations - Test methods and requirements
KT-16
2019-05-08
2019-05-08
EN 207:2017
Pajisje mbrojtëse personale e syve -Filtrat dhe mbrojtëset e syve nga rrezatimi lazer
Personal eye-protection equipment - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)
KT-16
2020-10-06
2020-10-06
EN 348:1992/AC:1993
Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal
KT-16
2022-02-16
2022-02-16
EN 352-1:2020
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 1 : Kufjet e vesheve
Hearing protectors - General requirements - Part 1: Earmuffs
KT-16
2022-02-16
2022-02-16
EN 352-2:2020
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 2 : Kufjet spine
Hearing protectors - General requirements - Part 2: Earplugs

86 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1