Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-19 KT. për Eurokode

Kod: KT-19
Status: Active
Kryetar: Arben Ajazi
Sekretar: Bujar Istogu

Titulli Shqip

KT. për Eurokode

Titulli Anglisht

TC. for Eurocode

Fushë

Standardization of structural and geotechnical design rules for building and civil engineering works taking into account the relationship between design rules and the assumptions to be made for materials, execution and control.

Fushë në anglisht

Standardization of structural and geotechnical design rules for building and civil engineering works taking into account the relationship between design rules and the assumptions to be made for materials, execution and control.

KT. për Eurokode

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 250

Structural Eurocodes