Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2020-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Sisteme të reduktuara jo-strukturore
English
Published 
2020-09-29 
30 
29 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Kanalet e ganxhave - Rregullat shtesë
English
Published 
2020-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Projektimi plastik i fiksuesve me bulona dhe kunjat e fiksimit
English
Published 
2020-09-29 
107 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat-Ngarkesat e trafikut në urat-Ndërveprimi pistë-urë
English
Published 
2020-09-29 
23 
25 € 
PDF
Blej
Provat mekanike për sistemet mbas-tensionimit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
212 
65 € 
PDF
Blej
Eurokodi - Bazat e Projektimit Struktural
English
Published 
2014-09-08 
43 
34 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -1 : Veprimet e përgjitheshme -Densitetet, pesha -vetjake, ngarkesat e ushtruara për ndërtesat
English
Published 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -2 : Veprimet e përgjithëshme -Veprimet mbi strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit
English
Published 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -2 : Veprimet e përgjithëshme -Veprimet mbi strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit
English
Published 
2020-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat-Pjesa 1-3: Veprimet e përgjithshme-Ngarkesat nga dëbora
English
Published 
2014-09-08 
58 
38 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -3 : Veprimet e përgjithëshme -Ngarkesat nga dëbora
English
Published 
2016-05-11 
172 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1-4: Veprimet e përgjithëshme - Veprimet e erës
Albanian
Published 
2016-05-11 
50 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1- 5: Veprimet e përgjithëshme – Veprimet termike
English
Published 
2016-05-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1- 6: Veprimet e përgjithëshme - Veprimet gjatë zbatimit të punimeve
English
Published 
2016-05-11 
92 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1-7: Veprimet e përgjithëshme – Veprimet aksidentale
English
Withdrawn 
2014-09-08 
177 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 - Veprimet mbi strukturat - Pjesa 2: Ngarkesat nga trafiku mbi urat
English
Published 
2016-05-11 
57 
38 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 3: Veprimet e detyruara nga vinçat dhe makineritë
English
Published 
2016-05-11 
134 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 4: Siloset dhe depozitat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
267 
70 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesat
English
Withdrawn 
2020-09-29 
32 
29 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Rregullat e përgjithshme - Projektimi struktural për zjarrin
72 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1