Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 23:55


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2020-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Sisteme të reduktuara jo-strukturore
English
Published 
2020-09-29 
30 
29 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Kanalet e ganxhave - Rregullat shtesë
English
Published 
2020-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Projektim elementësh fiksimi për përdorim në beton - Projektimi plastik i fiksuesve me bulona dhe kunjat e fiksimit
English
Published 
2020-09-29 
107 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat-Ngarkesat e trafikut në urat-Ndërveprimi pistë-urë
English
Published 
2020-09-29 
23 
25 € 
PDF
Blej
Provat mekanike për sistemet mbas-tensionimit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
212 
65 € 
PDF
Blej
Eurokodi - Bazat e Projektimit Struktural
English
Published 
2014-09-08 
43 
34 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -1 : Veprimet e përgjitheshme -Densitetet, pesha -vetjake, ngarkesat e ushtruara për ndërtesat
English
Published 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -2 : Veprimet e përgjithëshme -Veprimet mbi strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit
English
Published 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -2 : Veprimet e përgjithëshme -Veprimet mbi strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit
English
Published 
2020-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat-Pjesa 1-3: Veprimet e përgjithshme-Ngarkesat nga dëbora
English
Published 
2014-09-08 
58 
38 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -3 : Veprimet e përgjithëshme -Ngarkesat nga dëbora
English
Published 
2016-05-11 
172 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1-4: Veprimet e përgjithëshme - Veprimet e erës
Albanian
Published 
2016-05-11 
50 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1- 5: Veprimet e përgjithëshme – Veprimet termike
English
Published 
2016-05-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1- 6: Veprimet e përgjithëshme - Veprimet gjatë zbatimit të punimeve
English
Published 
2016-05-11 
92 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 1-7: Veprimet e përgjithëshme – Veprimet aksidentale
English
Withdrawn 
2014-09-08 
177 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 - Veprimet mbi strukturat - Pjesa 2: Ngarkesat nga trafiku mbi urat
English
Published 
2016-05-11 
57 
38 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 3: Veprimet e detyruara nga vinçat dhe makineritë
English
Published 
2016-05-11 
134 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1: Veprimet mbi strukturat - Pjesa 4: Siloset dhe depozitat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
267 
70 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesat
English
Withdrawn 
2020-09-29 
32 
29 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Rregullat e përgjithshme - Projektimi struktural për zjarrin
English
Withdrawn 
2016-05-11 
112 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Projektimi Struktural për Zjarrin
English
Withdrawn 
2016-05-11 
105 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit – Urat e betonit - Rregullat e projektimit dhe detajimit
Albanian
Withdrawn 
2016-05-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 3: Strukturat për mbajtjen dhe ruajtjen e lëngjeve
English
Published 
2020-09-29 
131 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej betoni-Pjesa 4: Projektimi i ankorimit të fiksimeve në beton
English
Withdrawn 
2016-05-11 
127 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesa
English
Published 
2016-05-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-10: Rezistenca e materialit dhe vetitë nëpërmjet trashësisë
English
Published 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-11: Projektimi i strukturave me komponentë në tërheqje
English
Published 
2016-05-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-12: Rregulla shtesë për shtrirjen e EN 1993 deri tek çeliqet e markës S 700
English
Published 
2016-05-11 
88 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1–2: Rregullat e përgjithëshme - Projektimi struktural për zjarrin
English
Published 
2016-05-11 
148 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-3: Rregulla të përgjithëshme – Rregulla shtesë për elemente dhe fletë çeliku të formuara në të ftohtë
English
Published 
2020-09-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme-Rregulla shtesë për çeliqet inoks
Albanian
Published 
2016-05-11 
41 
34 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme - Rregulla shtesë për çeliqet inoks
English
Published 
2020-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-5: Elementet strukturale pllakë
English
Published 
2020-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-5: Elementet strukturale pllakë
English
Published 
2016-05-11 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-5: Elementët strukturalë pllakë
English
Published 
2020-09-29 
28 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
English
Published 
2016-05-11 
103 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
English
Published 
2016-05-11 
48 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-7: Strukturat me pllaka të nënshtruara në ngarkimin jashtë planit
Albanian
Published 
2016-05-11 
158 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1– 8: Projektimi i Xhuntimeve
English
Published 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-9: Lodhja
English
Published 
2016-05-11 
115 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 2: Urat prej çeliku
Albanian
Published 
2016-05-11 
94 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat dhe oxhakët – Kullat dhe Shtyllat
Albanian
Published 
2016-05-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-2: Kullat, shtyllat dhe oxhakët – Oxhakët
English
Published 
2020-09-29 
28 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 4-1: Siloset
English
Published 
2014-12-15 
115 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej Çeliku Pjesa 4-1: Siloset
English
Published 
2020-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-2: Depozitat
English
Published 
2016-05-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 4-2: Depozitat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-3: Tubacionet
Albanian
Published 
2016-05-11 
97 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku. Pjesa 5: Pilotat
English
Published 
2016-05-11 
50 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 6: Strukturat që mbajnë vinça
English
Published 
2016-05-11 
128 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 4: Projektimi i strukturave prej hekur - betoni - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
English
Published 
2016-05-11 
120 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 4: Projektimi i strukturave prej hekur-betoni-Pjesa 1-2: Rregulla të përgjithshme–Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Published 
2016-05-11 
98 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 4: Projektimi i strukturave prej hekur-betoni-Pjesa 2: Rregulla të përgjithshme dhe regullat për urat
English
Published 
2016-05-11 
145 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
English
Published 
2016-05-11 
79 
45 € 
PDF
Blej
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-2: Të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Published 
2016-05-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 2: Urat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
119 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 6: Projektimi i strukturave të muraturës - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme për muraturën e përforcuar dhe të papërforcuar
English
Published 
2016-05-11 
125 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 6: Projektimi i strukturave të muraturës - Pjesa 1-2: Rregulla të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Withdrawn 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 6: Projektimi i strukturave të muraturës - Pjesa 3: Metoda e thjeshtësuar e llogaritjes për strukturat e muraturës së papërforcuar
English
Withdrawn 
2016-05-11 
215 
65 € 
PDF
Blej
Eurokodi 7: Projektimi gjeoteknik - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
English
Published 
2016-05-11 
209 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 7: Projektimi gjeoteknik - Pjesa 2: Shqyrtimi në terren dhe testimi
English
Published 
2016-05-11 
234 
65 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Albanian
Published 
2016-05-11 
152 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
English
Published 
2016-05-11 
99 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 3: Vlerësimi dhe përshtatshmëria e ndërtesave
English
Published 
2016-05-11 
85 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 4: Silosët, çisternat dhe linjat e tubave
Albanian
Published 
2016-05-11 
49 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 5: Themelet, strukturat mbajtëse dhe aspekte gjeoteknike
English
Published 
2016-05-11 
51 
38 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencë ndaj tërmetit - Pjesa 6: Kullat, shtyllat dhe oxhaqet
English
Withdrawn 
2016-12-06 
259 
70 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme strukturore
English
Withdrawn 
2016-12-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-2: Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Withdrawn 
2016-12-06 
117 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-3: Strukturat e ndjeshme ndaj lodhjes
English
Withdrawn 
2016-12-06 
71 
45 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-4: Fletë metalike të holla të kthyera në të ftohtë
English
Withdrawn 
2016-12-06 
69 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-5: Strukturat e veshura
72 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim