Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-2 KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

Kod: KT-2
Status: Active
Kryetar: Esat Gjakova
Sekretar: Mehdi Pllashniku

Titulli Shqip

KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

Titulli Anglisht

TC for Petroleum Products and Gas.

Fushë

Produktet e derivateve dhe lidhjet e tyre; gazi; produktet e lëngshme; lëndë djegëse të automjeteve; derivatet e papërpunuara, etj.

Fushë në anglisht

Petroleum and related products; petroleum liquids and gases; liquid petroleum products; automotive fuels; crude petroleum, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 238

Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

CEN/SS N21

Gaseous fuels and combustible gas

CEN/TC 393

Equipment for storage tanks and for filling stations

CEN/TC 326

Natural gas vehicles - Fuelling and operation

CEN/TC 286

Liquefied petroleum gas equipment and accessories

CEN/TC 282

Installation and equipment for LNG

CEN/TC 268

Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applications

CEN/TC 265

Metallic tanks for the storage of liquids

CEN/TC 236

Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products

CEN/TC 234

Gas infrastructure

CEN/TC 62

Independent gas-fired space heaters

CEN/TC 23

Transportable gas cylinders

CEN/TC 343

Solid Recovered Fuels

CEN/TC 335

Solid biofuels

CEN/TC 317

Derivatives from coal pyrolysis

CEN/TC 281

Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing

CEN/TC 181

Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use

CEN/TC 131

Gas burners using fans

CEN/TC 109

Central heating boilers using gaseous fuels

CEN/TC 47

Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing

CEN/TC 19

Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.

CEN/TC 12

Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries

ISO/TC 28/SC 2

Measurement of petroleum and related products

ISO/TC 158

Analysis of gases

ISO/TC 21

Equipment for fire protection and fire fighting

ISO/TC 27

Coal and coke

ISO/TC 28

Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources

ISO/TC 300

Solid Recovered Fuels

CEN/TC 336

Bituminous binders