Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Withdrawn 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2008-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatimi i EN 729 në kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
58 
38 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngta të naftës - Përcaktimi i llojit të hidrokarburit dhe i komponimeve oksigjenore sipas metodës gas kromatografike shume dimensionale - Raportimi shkencor me letër qarkulluese
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Published 
2010-09-22 
32 
29 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Një udhëzim për një sistem sigurie të cilësisë
English
Published 
2010-09-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i përmbajtjes së biomasës bazuar në metodën C 14
English
Published 
2010-09-22 
43 
34 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i regjimit të djegies
English
Published 
2010-09-22 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Lëndë djegëse për ngrohje -Nevoja, fizibiliteti(mundësia) dhe furnizimet e duhura për një specifikim të përbashkët
English
Withdrawn 
2010-09-22 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe komponimeve oksigjenore nëpërmjet metodës shumdimensionale gas kromatografike -Të dhënat studimore për pasaktësinë Robin të metodës
English
Withdrawn 
2010-09-22 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i shkallës së fuqisë të vetngrohjes mikrobiale duke përdorur indeksin e frymëmarrjes dinamike reale
English
Published 
2010-09-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë mekanike të tabletave
English
Withdrawn 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e bazuara në  C 14 për përcaktimin e përmbajtjes së biomasës
English
Draft 
2023-05-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Benzina pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjt gaz kromatografisë
English
Draft 
2023-05-25 
39 
32 € 
PDF
Blej
Bombola gazi të transportueshme - Bombolat pa saldim. të mbështjella me breza
English
Draft 
2023-05-25 
71 
45 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit të transportueshme - Specifikimet për projektimin dhe konstruktimin e bombolave të gazit. të rimbushëshme dhe të transportueshme. të salduara me aliazh të aluminit
English
Draft 
2023-05-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Ndërtimi dhe cilësitë e undëzave automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
English
Draft 
2023-05-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit - Kushtet për mbushjen e gazeve në enët - Gazet me një përbërës (EN 13096:2003/AC:2006)
English
Draft 
2023-05-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Kushtet për mbushjen e rezervuarëve me gaz - Gaze të përbërë nga një komponent i vetëm
738 gjetur, faqja1 nga37 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1