Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Withdrawn 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2008-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatimi i EN 729 në kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
58 
38 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngta të naftës - Përcaktimi i llojit të hidrokarburit dhe i komponimeve oksigjenore sipas metodës gas kromatografike shume dimensionale - Raportimi shkencor me letër qarkulluese
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Published 
2010-09-22 
32 
29 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Një udhëzim për një sistem sigurie të cilësisë
English
Published 
2010-09-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i përmbajtjes së biomasës bazuar në metodën C 14
English
Published 
2010-09-22 
43 
34 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i regjimit të djegies
English
Published 
2010-09-22 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Lëndë djegëse për ngrohje -Nevoja, fizibiliteti(mundësia) dhe furnizimet e duhura për një specifikim të përbashkët
English
Withdrawn 
2010-09-22 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe komponimeve oksigjenore nëpërmjet metodës shumdimensionale gas kromatografike -Të dhënat studimore për pasaktësinë Robin të metodës
English
Withdrawn 
2010-09-22 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i shkallës së fuqisë të vetngrohjes mikrobiale duke përdorur indeksin e frymëmarrjes dinamike reale
English
Published 
2010-09-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë mekanike të tabletave
English
Withdrawn 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e bazuara në  C 14 për përcaktimin e përmbajtjes së biomasës
English
Draft 
2024-04-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
English
Draft 
2024-04-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe pjesët e këmbimit për GLN - Inspektimi dhe testimi i autoçisternave për GNL
English
Draft 
2019-07-30 
265 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
English
Draft 
2019-07-30 
86 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)
English
Draft 
2019-07-30 
85 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Sistemet e transportimit me tubacione -Valvola të tubacioneve nënujore
English
Draft 
2019-07-30 
221 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
746 gjetur, faqja1 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1