Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-2

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-2 » Programi i Punës i KT-2
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
prEN 12177 rev
Produkte të lëngëta të naftës - Benzina pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjt gaz kromatografisë
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 12257:2002
Bombola gazi të transportueshme - Bombolat pa saldim. të mbështjella me breza
Transportable gas cylinders - Seamless, hoop-wrapped composite cylinders
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 12862:2000
Bombolat e gazit të transportueshme - Specifikimet për projektimin dhe konstruktimin e bombolave të gazit. të rimbushëshme dhe të transportueshme. të salduara me aliazh të aluminit
Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable welded aluminium alloy gas cylinders
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
FprEN 13012
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Ndërtimi dhe cilësitë e undëzave automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13096:2003/AC:2006
Bombolat e gazit - Kushtet për mbushjen e gazeve në enët - Gazet me një përbërës (EN 13096:2003/AC:2006)
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gases into receptacles - Single component gases
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13096:2003
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Kushtet për mbushjen e rezervuarëve me gaz - Gaze të përbërë nga një komponent i vetëm
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gases into receptacles - Single component gases
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
prEN 13203-2 rev
Pajisjet shtëpiake me gaz që prodhojnë ujë të nxehtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumit të energjisë
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13293:2002
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Specifikimi për projektimin dhe konstruksionin e bombolave rimbushëse prej çeliku me mangan të normalizuar me karbon me nxënësi uji deri 0.5 litra për gaze të ngjeshur. gaze të lëngshëm dhe gaze të tretur deri në
Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable seamless normalized carbon manganese steel gas cylinders of water capacity up to 0,5 litre for compressed, liquefied and dissolved gases and up to 1 litre for carbon dioxide
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13322-1:2003/A1:2006
Bombola gazi të transportueshme - Bombola gazi të rimbushëshme prej çeliku të salduara - Projektimi dhe ndërtimi - Pjesa 1:Çeliku me karbon
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13322-1:2003
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - bombola rimbushëse prej çeliku të salduara - Projekti dhe konstruksioni - Pjesa 1: Çelik me karbon
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13322-2:2003/A1:2006
Bombolat e gazit - Bombolat e rimbushëshme të salduara prej çeliku - Projektimi dhe prodhimi - Pjesa 2: Çeliku inoksidabël (EN 13322-2:2003/A1:2006)
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 2: Stainless steel
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 13322-2:2003
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - bombola rimbushëse prej çeliku të salduara - Projekti dhe konstruksioni - Pjesa 2: Çelik inoks (i pandryshkshëm)
Transportable gas cylinders - Reffilable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 2: Stainless steel
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
FprEN 13617-1
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe funksionimin e pompave matëse, shpërndarëse dhe pajisjeve të pompimit në distancë
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
FprEN 13617-2
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e pajisjeve të sigurisë për pompat e matjes dhe shpërndarëse të karburantit
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
FprEN 13617-3
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e valvolave ndërprerëse
Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
FprEN 13617-4
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve-Pjesa 4: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e bashkuesve te rotullueshëm për pompat e matjes (dozuese) dhe shpërndarsve te karburantit
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 14513:2005
Bombolat e gazit të transportueshme - Mekanizmi i shkarkimit të presionit me disk shpërthyes (përveç bombolave të gazit acetilen)
Transportable gas cylinders - Bursting disc pressure relief devices (excluding acetylene gas cylinders)
KT-2
2023-05-25
2023-05-25
2023-07-26
EN 1964-3:2000
Bombola gazi të transportueshme - Specifikimet për projektimin dhe ndërtimin e bombolave të gazit të rimbushme dhe të transportueshme. prej çeliku pa saldim me kapacitet nga 0.5 litra deri në 150 litra (përfshirë shifrën e fundit) - Pjesa 3: Bombolat prej
Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 3: Cylinders made of seamless stainless steel with an Rm value of less than 1100 MPa
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010; EN ISO 13628-1:2005/A1:2010
Industritë e naftës dhe gazit natyror- Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit - Pjesa 1:Kërkesa të përgjithëshmë dhe rekomandime - Amendamenti 1:Korrigjon Pikën 6 (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010).
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 1: Revised Clause 6 (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
ISO 13628-1:2005; EN ISO 13628-1:2005
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations (ISO 13628-1:2005)

30 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1