Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK EN ISO 13628-1*:2005/A1:2019

Faza: 00 - Preliminary stage
Filloj: 2019-07-30
Mbaroj: 2019-07-30

Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to: EN ISO 13628-1:2005/A1:2010 CEN/TC 12
This standard is identical to: ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010 ISO/TC 67/SC 4

Titulli Shqip

Industritë e naftës dhe gazit natyror- Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit - Pjesa 1:Kërkesa të përgjithëshmë dhe rekomandime - Amendamenti 1:Korrigjon Pikën 6 (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010).

Titulli Anglisht

Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 1: Revised Clause 6 (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike


ICS


Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.

Dokumentët që kanë lidhje

Ju duhet të jenë anëtarë të komitetit teknik që të keni akses në dokumentet e projektit. Nëse ju jeni një anëtarë të këtij komiteti teknik që ju duhet të identifikoheni për të parë dokumentet.

Llogaria ime