Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-20 KT. për Turizëm

Kod: KT-20
Status: Active
Kryetar: Baki Hoti
Sekretar: Qefsere Ajeti

Titulli Shqip

KT. për Turizëm

Titulli Anglisht

TC. for Tourism

Fushë

Asnjë informacion i shtuar.

Fushë në anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 329

Tourism services

ISO/TC 228

Tourism and related services

ISO/TMBG

Technical Management Board - groups

CEN/TC 402

Domestic Pools and Spas