Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-07-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e lidhura me të -Udhëzime për zhvillimin e specifikimeve mjedisore për intitucionet e akomodimit
English
Draft 
2024-05-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ofruesit e vizitave studimore për mësimin e gjuhës - Kërkesa
English
Draft 
2024-05-02 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 2: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat në ambient të jashtëm
English
Draft 
2024-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 3: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat mbi sipërfaqe të tokës
English
Draft 
2024-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 1: Sistemet e filtrimit - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-05-02 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 2: Sistemet e qarkullimit - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-05-02 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 3: Trajtimi i ujit - Kërkesat
English
Draft 
2024-05-02 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pishina të vogla - Kërkesa specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e proves për pishinat e vogla
English
Draft 
2024-05-02 
69 
42 € 
PDF
Blej
Pishina të mbyllura të ngrohta (SPA) Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Draft 
2024-05-02 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pishinat e brendshme - Efiçenca e performancës mjedisore - Vlerësimi i performancës, metodologjia dhe klasifikimi i përdorimit të pishinave të jashtme dhe pajisjeve të tyre
English
Published 
2022-08-22 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shërbimet e turizmit - Kërkesat për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të udhërrëfyesit turistik profesional.
English
Withdrawn 
2022-07-13 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shërbimet e turizmit - Turizmi industrial - Ofrimi i shërbimeve
English
Published 
2023-11-07 
40 
32 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Spa-të mjekësore - Kërkesat e shërbimit
English
Published 
2023-11-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Hotele të trashëgimisë kulturore — Kërkesat për pajisje dhe shërbimet
English
Published 
2023-11-07 
30 
29 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Restorantet tradicionale - Aspekte vizuale, dekorime dhe shërbime
English
Published 
2023-11-07 
94 
48 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Turizëm i arritshëm për të gjithë — Kërkesa dhe rekomandime
English
Published 
2023-11-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Mjete lundruese me qira - Shërbimet dhe përvojat plotësuese të çarterit
English
Published 
2023-11-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 1: Fjalori
English
Published 
2023-11-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 2: Procedurat e matjes për qëllime statistikore
37 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1