Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-5 KT. për Elektroteknikë

Kod: KT-5
Status: Active
Kryetar: Nebi Caka
Sekretar: Qefsere Ajeti

Titulli Shqip

KT. për Elektroteknikë

Titulli Anglisht

TC for Electrotechnical

Fushë

Transformatorët e energjisë, transformuesit, shp rndarja dhe transmisioni; pajisjet, komponentet e tyre (veqan risht pajisjet elektronike) dhe shtrirja në këto aspekte, etj.

Fushë në anglisht

Power transformers, tap-changers, transmission and distribution; power electronics; equipment, their component parts (especially electronic devices) and their extension to the system aspect, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CLC/TC 14

Power transformers

CLC/TC 22X

Power electronics

CLC/TC 17AC

High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 17B

Low-voltage switchgear and controlgear

CLC/SR 17

Switchgear and controlgear

CLC/TC 64

Electrical installations and protection against electric shock

CLC/SR 49

Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection

CLC/SR 48D

Mechanical structures for electronic equipment

CLC/SR 47E

Discrete semiconductor devices

CLC/SR 47D

Mechanical standardization of semiconductor devices

CLC/SR 47

Semiconductor devices

CLC/TC 40XB

Resistors

CLC/TC 40XA

Capacitors and EMI suppression components

CLC/SR 40

Capacitors and resistors for electronic equipment

CLC/SR 39

Electronic tubes

IEC/TC 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

TC 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

IEC/TC 42

High-voltage testing techniques

TC 42

High-voltage and high-current test techniques

IEC/TC 85

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

TC 85

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

IEC/TC 49

Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection

TC 49

Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

IEC/TC 48

Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment

TC 48

Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic equipment

IEC/TC 47

Semiconductor devices

TC 47

Semiconductor devices

IEC/TC 40

Capacitors and resistors for electronic equipment

TC 40

Capacitors and resistors for electronic equipment

IEC/TC 39

Electronic tubes

CLC/SR 89

Fire hazard testing

CLC/TC 34Z

Luminaires and associated equipment

CLC/TC 37A

Low voltage surge protective devices

CLC/TC 81X

Lightning protection

CLC/SR 73

Short-circuit currents

CLC/SR 37

Surge arresters

CLC/TC 2

Rotating machinery

CLC/TC 210

Electromagnetic Compatibility (EMC)

CLC/SR 23J

Switches for appliances

CLC/TC 17D

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

CLC/TC 76

Optical radiation safety and laser equipment

CLC/SR 15

Solid electrical insulating materials

CLC/TC 34A

Lamps

CLC/SR 23G

Appliance couplers

CLC/BTWG 79-1

Conversion adaptors for industrial use

CLC/SR 65B

Devices & process analysis

CLC/SR 32C

Miniature fuses

CLC/TC 108X

Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology

CLC/TC 32A

High-voltage fuses

CLC/SR 33

Power capacitors and their applications

CLC/TC 23H

Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles

CLC/SC 46XA

Coaxial cables

CLC/SR 48B

Connectors

CLC/TC 203

Electronic entertainment and educational systems for household and similar use

CLC/TC 23E

Circuit breakers and similar devices for household and similar applications

CEN/CLC/TC 3

Quality management and corresponding general aspects for medical devices

CLC/SR 29

Electroacoustics

CLC/SR 109

Insulation co-ordination for low-voltage equipment

CLC/SR 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

CLC/TC 26A

Electric arc welding equipment

CLC/SR 36B

Insulators for overhead lines

CLC/TC 26B

Electric resistance welding

CLC/SR 27

Industrial electroheating and electromagnetic processing

CLC/SR 46F

RF and microwave passive components

CLC/TC 78

Equipment and tools for live working

CLC/TC 8X

System aspects of electrical energy supply

CLC/SR 86C

Fibre optic systems and active devices

CLC/TC 62

Electrical equipment in medical practice

CLC/TC 106X

Electromagnetic fields in the human environment

CLC/SR 32A

High-voltage fuses

CLC/SR 66

Safety of measuring, control, and laboratory equipment

CLC/TC 36A

Insulated bushings

CLC/SR 112

Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined)

CLC/TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

CLC/TC 213

Cable management systems

CLC/SR 85

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

CLC/TC 38

Instrument transformers

CLC/TC 23BX

Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlets for d.c. and for the charging of electrical vehicles including their connectors

CLC/SR 121B

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

CLC/TC 65X

Industrial-process measurement, control and automation

CLC/TC 121A

Low-voltage switchgear and controlgear

CLC/SR 36

Insulators

CLC/SR 36C

Insulators for substations

CEN/TC 20

Textiles

CLC/TC 79

Alarm systems

CLC/TC 210

Electromagnetic Compatibility (EMC)

TC 61/SC 61B

Safety of microwave appliances for household and commercial use

TC 61/SC 61J

Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use

TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

TC 61/SC 61D

Appliances for air-conditioning for household and similar purposes

TC 61/SC 61H

Safety of electrically-operated farm appliances

TC 61/SC 61E

Safety of electrical commercial catering equipment

TC 61/SC 61C

Safety of refrigeration appliances for household and commercial use

CLC/TC 82

Solar photovoltaic energy systems

CLC/TC 82

Solar photovoltaic energy systems

CLC/TC 85X

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

TC 17

High-voltage switchgear and controlgear

TC 29

Electroacoustics

TC 121/SC 121A

Low-voltage switchgear and controlgear

TC 77/SC 77A

EMC - Low frequency phenomena

TC 77/SC 77B

High frequency phenomena

TC 77/SC 77C

High power transient phenomena

TC 108

Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology

CLC/TC 17AC

High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 34

Lighting

TC 23/SC 23A

Cable management systems

TC 62/SC 62D

Electromedical equipment

CLC/TC 62

Electrical equipment in medical practice

CLC/TC 66X

Safety of measuring, control, and laboratory equipment

CLC/TC 65X

Industrial-process measurement, control and automation

CLC/SR 86C

Fibre optic systems and active devices

CLC/TC 106X

Electromagnetic fields in the human environment

CLC/TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

CLC/TC 21X

Secondary cells and batteries

TC 21

Secondary cells and batteries

CLC/TC 213

Cable management systems

TC 33

Power capacitors and their applications

TC 106

Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

CLC/TC 2

Rotating machinery

CLC/SR 32C

Miniature fuses

CLC/SR 33

Power capacitors and their applications

CLC/SR 23G

Appliance couplers

TC 27

Industrial electroheating and electromagnetic processing

CLC/TC 85X

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

TC 34/SC 34D

Luminaires

TC 109

Insulation co-ordination for low-voltage equipment

TC 23/SC 23B

Plugs, socket-outlets and switches

CLC/TC 23BX

Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.

CLC/SR 89

Fire hazard testing

TC 20

Electric cables

TC 34/SC 34B

Lamp caps and holders

TC 23/SC 23E

Circuit-breakers and similar equipment for household use

CLC/TC 26

Electric welding

TC 26

Electric welding

CLC/SR 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

CLC/TC 37A

Low voltage surge protective devices

TC 82

Solar photovoltaic energy systems

CLC/SR 38

Instrument transformers

TC 38

Instrument transformers

CLC/TC 38

Instrument transformers

CLC/TC 22X

Power electronics

TC 22/SC 22H

Uninterruptible power systems (UPS)

CLC/SR 27

Industrial electroheating and electromagnetic processing

CLC/TC 23E

Circuit breakers and similar devices for household and similar applications

CLC/TC 108X

Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology

TC 22/SC 22E

Stabilized power supplies

TC 65/SC 65E

Devices and integration in enterprise systems

TC 1

Terminology

CLC/TC 78

Equipment and tools for live working

CLC/SR 23J

Switches for appliances