Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-5

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-5 » Programi i Punës i KT-5
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 130101:1997
Blank Detail Specification: Fixed polyethylene-terephtalate film dielectric metal foil capacitors for direct current - Assessment level E
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 50041:2019
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 x 80 - Dimensions and characteristics
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 50047:2019
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 50064:2018
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 50068:2018
High-Voltage Switchgear and Controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 50069:2018
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 60400:2017
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-1-12:2015/A1:2020
Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-1-12:2015
Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-1-3:2008/A1:2013
Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-1-3:2008
Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-2-25:2015
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veqanta per sigurinë -Pjesa 2 -51 : Kërkesat e veqanta per sigurinë, përfshirë performancën thelbësore, të elektrokardiografëve të regjistrimit dhe analizës me një kanal të vetëm dhe shumëkanalësh
Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-2-62:2015
Medical electrical equipment - Part 2-62: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high intensity therapeutic ultrasound (HITU) equipment
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 60601-2-64:2015
Medical electrical equipment - Part 2-64: Particular requirements for the basic safety and essential performance of light ion beam medical electrical equipment
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 60947-2:2017/A1:2020
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 60947-5-5:1997/A2:2017
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function
KT-5
2020-01-16
2020-01-16
EN 61000-4-11:2004
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
KT-5
2020-01-28
2020-01-28
EN 61000-4-23:2000
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-23: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances
KT-5
2020-12-07
2020-12-07
EN 62018:2003
Power consumption of information technology equipment - Measurement methods
KT-5
2020-12-04
2020-12-04
EN 62026-3:2015/A11:2020
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet

48 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1