Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-7 KT. për Shëndetësi

Kod: KT-7
Status: Active
Kryetar: Njazi Gashi
Sekretar: Zijadin Ismajli

Titulli Shqip

KT. për Shëndetësi

Titulli Anglisht

TC for Healthy

Fushë

Pajisjet mjekësore-përdorimi praktik qofte kirurgjik qoftë për laboratorë mikrobiologjik, biokimik përfshirë edhe fushën e farmacisë dhe stomatologjisë, etj.

Fushë në anglisht

Medical devices-practical use either chirurgic and microbiologic laboratories, biochemistry, pharmacy, stomatology, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 55

Dentistry

CEN/TC 140

In vitro diagnostic medical devices

CEN/TC 205

Non-active medical devices

CEN/TC 285

Non-active surgical implants

CEN/TC 293

Assistive products and accessibility

CEN/TC 102

Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices

CEN/TC 206

Biological and clinical evaluation of medical devices

CEN/TC 239

Rescue systems

CEN/TC 258

Clinical investigation of medical devices

CEN/TC 79

Respiratory protective devices

CEN/TC 123

Lasers and photonics

CEN/TC 215

Respiratory and anaesthetic equipment

CEN/TC 316

Medical products utilizing cells, tissues and/or their derivatives

CEN/TC 170

Ophthalmic optics

CEN/TC 204

Sterilization of medical devices

CEN/SS S02

Transfusion equipment

CEN/SS S03

Syringes

CEN/SS S99

Health, environment and medical equipment - Undetermined

ISO/TC 106

Dentistry

ISO/TC 106

Dentistry

ISO/TC 168

Prosthetics and orthotics

ISO/TC 168

Prosthetics and orthotics

ISO/TC 212

Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems

ISO/TC 212

Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems

ISO/TC 76

Transfusion, infusion and injection equipment for medical and pharmaceutical use

ISO/TC 76

Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use

ISO/TC 198

Sterilization of health care products

ISO/TC 198

Sterilization of health care products

ISO/TC 150

Implants for surgery

ISO/TC 150

Implants for surgery

ISO/TC 194

Biological evaluation of medical devices

ISO/TC 194

Biological and clinical evaluation of medical devices

ISO/TC 121

Anaesthetic and respiratory equipment

ISO/TC 121

Anaesthetic and respiratory equipment

ISO/TC 84

Medical devices for injections

ISO/TC 84

Devices for administration of medicinal products and catheters

ISO/TC 170

Surgical instruments

ISO/TC 170

Surgical instruments

ISO/TC 210

Quality management and corresponding general aspects for medical devices

CEN/CLC/JTC 3

Quality management and corresponding general aspects for medical devices

CLC/TC 216

Gas detectors

CLC/TC 216

Gas detectors

CEN/TC 216

Chemical disinfectants and antiseptics

CEN/TC 359

Hyperbaric chambers

CEN/WS 087

Novel methods for isolating wear particles from joint replacements and related devices and for evaluating their biological impact in vitro

CLC/TC 76

Optical radiation safety and laser equipment

ISO/TC 121/SC 3

Respiratory devices and related equipment used for patient care