Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-11-26 
165 
61 € 
PDF
Blej
Të dhënat ergonomike dhe udhëzimet për zbatimin e Guidës 71 ISO/IEC tek produktet dhe shërbimet të cilat i adresohen personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuar (ISO/TR 22411 : 2008)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
47 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Oksidi i etilenit -Pjesa 2 : Udhëzues mbi aplikimin e ISO 11135 -1 (ISO/TS 11135 -2 : 2008/Cor 1 : 2009)
English
Published 
2016-07-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacioneve - plastike - Sisteme të sjelljes së ujit ose të shkarkimit jashtë strukturës së ndërtesave - Praktikat për instalimet nën tokë
English
Published 
2017-12-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Stomatologjia-Udhëzues për klasifikimin e pajisjeve dhe aksesorëve stomatologjik
English
Published 
2013-11-26 
27 
28 € 
PDF
Blej
Trikotazhe mjekësore presuese (shtrënguese)
English
Published 
2013-11-26 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet okside nitrike të frymëmarrjes -Pjesa 1 : Sistemet e lëvrimit
English
Published 
2009-02-16 
43 
34 € 
PDF
Blej
Gazifikimi i biomasës -Katrani dhe grimcat në gazet e prodhuara -Marrja e mostrës dhe analizat
English
Withdrawn 
2012-08-08 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje dizindektuese me ujë -Pjesa 5 : Provat e tokës dhe metodat për demonstrimin e efikasitetit të pastrimit (ISO/TS 15883 -5 : 2005)
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Ngrohja me lagështi -Pjesa 2 : Udhëzues mbi aplikimin e 17665 -1 (ISO/TS 17665 -2 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Laboratoret mjekësore -Pakësimi i gabimit përmes menaxhimit të rrezikut dhe përmirësimit të vazhdueshëm (ISO/TS 22367 : 2008, përfshirë Cor 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Udhëzues për klasifikimin e pajisjeve dhe aksesorëve stomatologjik
English
Published 
2013-11-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore që përdorin lëkurë kafshësh dhe derivatet e tyre -Pjesa 4 : Parimet për eliminimin dhe/ose inaktivizimit të viruseve dhe agjentëve të transmetueshëm encefalopati thithës (TSE) dhe vlerësimi për këto proçese
English
Published 
2022-02-16 
62 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Ngrohja me lagështi - Pjesa 3: Udhëzim për projektimin e një pajisjeje mjekësore në familjen e produkteve mjekësore dhe kategoria e prodhimit për sterilizimin me avull
English
Withdrawn 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Informacion i dhënë nga prodhuesi me pajisje mjekësore
English
Withdrawn 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigmomanometra jo invazive - Pjesa 3: Kërkesa shtesë për sisteme elektromekanike të matjes së presionit të gjakut.
English
Published 
2011-08-01 
24 
26 € 
PDF
Blej
Informatika e shëndetit -Regjistrimi i sistemeve të kodimit
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë - Përshtatja për destinacionin, kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ventilat për furnizim me ujë - Përputhja me kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 3 : Ventilat e kontrollit
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë - Përshtatja për destinacionin. kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 4 : Ventilat e ajrit
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ventilat për furnizim me ujë - Përputhja me kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatjes për përdorimin - Pjesa 5 : Ventilat e kontrollit
637 gjetur, faqja1 nga32 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1