Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-6 KT. për Metrologji

Kod: KT-6
Status: Active
Kryetar: Agim Xhuraj
Sekretar: Albina Jashanica

Titulli Shqip

KT. për Metrologji

Titulli Anglisht

TC for Metrology

Fushë

Dimenzionimi, materialet dhe funksionimi, veqanërisht mbi bazën e kërkesave metrologjike, instrumentet laboratorike përfshirë përgatitjen e mostrave, etj.

Fushë në anglisht

Dimensions, materials and functional, especially metrological requirements of analytical laboratory instruments including sample preparation, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 92

Water meters

CEN/TC 176

Thermal energy meters

CEN/TC 237

Gas meters

CEN/TC 290

Dimensional and geometrical product specification and verification

CEN/TC 294

Communication systems for meters

CEN/TC 318

Hydrometry

CEN/TC 332

Laboratory equipment

CEN/SS F05

Measuring Instruments

CEN/SS I03

Limits and fits

CEN/CLC/JWG NAWI

Non automatic weighing instruments

CEN/SS M21

Precious metals - Applications in jewellery and associated products

CEN/CLC/JWG RRM

CEN/CENELEC Joint Working Group Remote Reading of Meters

CLC/BTTF 128-2

Erection and operation of electrical test equipment

CLC/SR 42

High-voltage testing techniques

CLC/TC 13

Electrical energy measurement and control

IEC/TC 13

Electrical energy measurement, tariff- and load control

TC 13

Electrical energy measurement and control

ISO/TC 30/SC 2

Pressure differential devices

ISO/TC 113/SC 1

Velocity area methods

ISO/TC 30/SC 7

Volume methods including water meters

ISO/TC 69/SC 6

Measurement methods and results

ISO/TC 48/SC 4

Density measuring instruments

CLC/TC 13

Electrical energy measurement and control

ISO/TC 30

Measurement of fluid flow in closed conduits

ISO/TC 113

Hydrometry

CLC/TC 86BXA

Fibre optic interconnect, passive and connectorised components

CLC/SR 104

Environmental conditions, classification and methods of test

ISO/TC 48

Laboratory equipment

ISO/TC 213

Dimensional and geometrical product specifications and verification