Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-6

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-6 » Programi i Punës i KT-6
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
CEN/TR 17167:2018
Sistemi i komunikimit për matësit – Raporti teknik që shoqëron EN 13757-2,-3 dhe -7, shembuj dhe informacioni plotësues
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
CEN/TS 17171:2018
Menaxhimi i të dhënave hidrometrike të vëzhguara - Udhëzues
Management of observed hydrometric data - Guidance
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
CEN/TS 17441:2020
Instalimet laboratorike - Sistemet e ventilimit në laboratorë
Laboratory installations - Ventilation systems in laboratories
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 12405-3:2015
Matësit e gazit - Aparate konvertimi – Pjesa 3: Llogaritës me rrjedhje
Gas meters - Conversion devices - Part 3: Flow computer
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 14175-3:2019
Dollapë kimik (Kapat) - Pjesa 3: Metoda prove tip
Fume cupboards - Part 3: Type test methods
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
prEN 1434-5
Matës të energjisë termike - Pjesa 5: Testet fillestare të verifikimit
Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 15154-5:2019
Dushet e sigurisë së emergjencës - Pjesa 5: Grupet e dushit të vendosura në pjesën e sipërme të instaluara në vende të ndryshme nga laboratorët
Emergency safety showers - Part 5: Water overhead body showers for sites other than laboratories
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 15154-6:2019
Dushet e sigurisë së emergjencës - Pjesa 6: Dushe të pozicionuara në mënyrë pingule të vendosura në vende të ndryshme nga laboratorët
Emergency safety showers - Part 6: Plumbed-in multiple nozzle body showers for sites other than laboratories
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 16314:2013
Matësa gazi - Funksionalitetet shtesë
Gas meters - Additional functionalities
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 17277:2019
Hidromometri - Kërkesat për matjen dhe klasifikimin e instrumenteve të matjes së intensitetit të reshjeve
Hydrometry - Measurement requirements and classification of rainfall intensity measuring instruments
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 50470-1:2006/A1:2018
Pajisje matëse së elektricitetit (a.c) - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pajisjet matëse (Indekset e klasës A,B, dhe C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
KT-6
2023-05-04
2023-05-04
2023-07-05
EN 50470-1:2006
Pajisje të matjes së elektricitetit(a.c) — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme, provat dhe kushtet e provave — Pajisjet matëse (Indekset e klasës A,B, dhe C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
KT-6
2021-09-20
2021-09-20
ISO 16496:2016
Laboratory glassware -- Vacuum-jacketed vessels for heat insulation

13 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1