Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-6

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-6 » Programi i Punës i KT-6
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-6
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
CEN TR 17167-2024
Sistemi i komunikimit për njehsorët - TR shoqërues me EN 13757-2,-3 dhe -7, Shembuj dhe informacione plotësuese
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
KT-6
2024-04-19
2024-04-19
CEN/TR 16911:2015
Heat meters - Recommendations for circulation water in industrial and district heating systems and their operation
KT-6
2021-09-20
2021-09-20
ISO 16496:2016
Laboratory glassware -- Vacuum-jacketed vessels for heat insulation

3 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1