Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-01-05 
63 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzime hidrometrike të pasigurisë (HUG) (ISO/TS 25377:2007)
English
Withdrawn 
 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Paraleliteti -Pjesa 2 : Operatori i specifikimit (ISO/TS 12780 -2 : 2003)
English
Withdrawn 
2013-11-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Rrafshiteti -Pjesa 1 : Fjalori dhe parametrat e rrafshësisë (ISO/TS 12781 -1 : 2003)
English
Withdrawn 
2013-11-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Makinat matëse koordinative (CMM) : Teknikat për përcaktimin e pasigurisë së matjes -Pjesa 3 : Përdorimi i copave të përpunimit ose etaloneve të kalibruara (ISO/TS 15530 -3 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-11-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Koncepte të përgjithshme -Pjesa 1 : Modeli për specifikimin gjeometrik dhe verifikimin (ISO/TS 17450 -1 : 2005)
English
Withdrawn 
2023-07-05 
89 
48 € 
PDF
Blej
Sistemi i komunikimit për matësit – Raporti teknik që shoqëron EN 13757-2,-3 dhe -7, shembuj dhe informacioni plotësues
English
Published 
2024-04-26 
92 
48 € 
PDF
Blej
Sistemi i komunikimit për njehsorët - TR shoqërues me EN 13757-2,-3 dhe -7, Shembuj dhe informacione plotësuese
English
Published 
2023-07-05 
40 
32 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i të dhënave hidrometrike të vëzhguara - Udhëzues
English
Published 
2023-07-05 
24 
26 € 
PDF
Blej
Instalimet laboratorike - Sistemet e ventilimit në laboratorë
English
Withdrawn 
2013-12-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Rrafshiteti -Pjesa 2 : Operatorët e specifikimit (ISO/TS 12781 -2 : 2003)
English
Published 
2014-09-10 
24 
26 € 
PDF
Blej
Hidrometri -Matja e ekuivalentit të ujit të borës duke përdorur pajisjet e regjistrimit të masës së borës
English
Published 
2016-10-10 
38 
32 € 
PDF
Blej
Matja manuale e ekuivalentit të ujit në një bllok bore
English
Published 
2016-10-03 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Makinat matëse koordinative (CMM): Teknika për përcaktimin e pasigurisë së matjes - Pjesa 1: Pasqyra e përgjithshme dhe karakteristikat metrologjike (ISO/TS 15530-1:2013)
English
Published 
2020-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Shkëmbimi i të dhënave të matjes së elektricitetit - Pjesa 4: Profili i shtresës së poshtëme PLC duke përdorur modulimin SMITP B-PSK
English
Withdrawn 
2016-02-08 
37 
32 € 
PDF
Blej
Llogaritja e aftësisë mbajtëse të mikro hapit rrotave të dhëmbëzuara cilindrike dhëmbëdrejtë dhe helikoidale - Pjesa 1: Hyrje dhe parimet bazë
English
Withdrawn 
2008-11-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i pasigurisë për matjen e vëllimit që kryhen duke përdorur metodën gravimetrike
English
Published 
2013-11-25 
37 
32 € 
PDF
Blej
Matja e prurjes së lëngut nëpërmjet pajisjeve me diferencë presioni -Udhëzimet në lidhje me ndikimet e shmangies nga cpecifikimet dhe kushtet e funksionimit të dhëna në ISO 5167
English
Published 
2013-11-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Matja e prurjes së lëngut nëpërmjet pajisjeve me diferencë presioni -Udhëzimet për specifikimin e diafragmave, hundëzave dhe tubave Venturi që nuk mbulohen nga ISO 5167
English
Withdrawn 
 
32 
29 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e llogaritjes së përditshmërisë, riprodhueshmërisë dhe të vërtetësisë në vlerësimin e pasaktësisë në matje
English
Published 
2008-11-26 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pasiguria e matjes për aplikimet metrologjike -Matjet e përsëritura dhe eksperimentet e njëpasnjëshme
536 gjetur, faqja1 nga27 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1