Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-9 KT. për Përpunimin e Drurit

Kod: KT-9
Status: Active
Kryetar: Agron Bajraktari
Sekretar: Zijadin Ismajli

Titulli Shqip

KT. për Përpunimin e Drurit

Titulli Anglisht

TC for Wood Processing

Fushë

Fushëveprimtaria e drurit dhe përpunimit të tij, faza e paraperpunimit deri tek produkti final, etj.

Fushë në anglisht

The scope of the wood and processing of the wood, the phase of pre-processing till the final product, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 93

Ladders

CEN/TC 171

Heat cost allocation

CEN/TC 207

Furniture

CEN/TC 38

Durability of wood and wood-based products

CEN/TC 99

Wallcoverings

CEN/TC 112

Wood-based panels

CEN/TC 124

Timber structures

CEN/TC 175

Round and sawn timber

CEN/TC 193

Adhesives

CEN/SS H99

Products for household and leisure use - Undetermined

ISO/TC 136

Furniture

ISO/TC 136

Furniture

ISO/TC 162

Doors and windows

ISO/TC 162

Doors, windows and curtain walling

ISO/TC 165

Timber structures

ISO/TC 165

Timber structures

ISO/TC 89

Wood-based panels