Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-11-29 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve nga druri - Udhëzues mbi vlefshmërinë e rezultateve të testimit sipas standardeve të mëparshëm, pas rishikimit të tyre
English
Withdrawn 
2012-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Përcaktimi I vetisë së llojeve të lëndës drusore për të pasur trajtim për tu imprenjuar me konservantë druri -Metodat Laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
37 
32 € 
PDF
Blej
Performanca përdoruese e produkteve të drurit - Përdorimi dhe përmirësimi i metodave ekzistuese për të vlerësuar ciklin e shërbimit të produktit
English
Published 
2022-11-29 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mobiliet – Udhëzues i përgjithshëm për sigurinë – Kurthimi i gishtave
English
Withdrawn 
2014-06-17 
32 
29 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e testit portativ për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të konservantit të drurit të ekspozuar në kontakt me tokën -Metoda me bashkim me ngjitje horizontale
English
Published 
2022-11-29 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësi për sisteme tubacionesh termoplastike – Testi i vjetrimit të përshpejtuar në kontejnerët e magazinimit
English
Published 
2022-11-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse -Pjesa 1 : Druri i depozituar në hapësirën e jashtme të magazinimit pas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) -Metoda laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Metoda e parakondicionimit natyral jo në kontakt me tokën, të mostrave të trajtuara të drurit përpara testimeve biologjike laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të lehta - Specifikimet
English
Published 
2022-11-29 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse - Produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) - Metoda gjysmë fushore
English
Published 
2022-11-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Dinamika e lagështisë së drurit dhe produkteve me bazë druri
English
Published 
2019-05-27 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Analiza sasiore e pentaklorurfenolit në dru – Metoda Gaz kromatografik
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mjetet mbrojtëse të drurit -Përcaktimi i dobisë së masave parandaluese kundër shkatërrimit të drurit nga kërpudhat bazidiomicetes
English
Published 
2019-05-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Kriteret që zbatohen në proçeset me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kundër organizmave që shkatërrojnë drurin
English
Published 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Gërryerja (korrozioni) artificial i drurit të trajtuar përpara provës së rezistencës biologjike -Proçedura e rrezatimit UV dhe e spërkatjes me ujë
English
Published 
2012-08-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i sasisë së komponimeve të amoniumittë kuatenuar në dru
English
Published 
2015-09-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda Analitike për Analizat e Propiconazolit në Mostrat e trajtuara të Drurit
English
Withdrawn 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Published 
2010-09-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje druri dhe profile gjysëm të gatshme për përdorime jo strukturale -Pjesa 2 : Kontrolli i produktit
688 gjetur, faqja1 nga35 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1