Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

CEN/CENELEC

Shtëpi » Lajm »
CEN/CENELEC
CEN/CENELEC

Asambleja Gjenerale e CEN/CENELEC, këtë vit u mbajt me 22-23.06.2022 në Pragë (Republika Çeke), në të cilën morën pjesë shumë pjesëmarrës nga e gjithë Evropa. Ky takim ishte një mundësi e jashtëzakonshme për të forcuar Sistemin Evropian të Standardizimit dhe për t'u rilidhur mes vete dhe me theks të veçantë për të ardhmen e CEN dhe CENELEC përmes një zbatimi të suksesshëm të Strategjisë 2030 dhe Strategjisë Evropiane të Standardizimit të Komisionit Evropian. Në këtë takim, AKS u përfaqësua nga Zv. Drejtori i Përgjithshëm i AKS.
 
24 Jun 2022