Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
08 Oct 2021
Më datë 07 tetor 2021, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u mbajt mbledhja e X-të e për Derivate të Naftës dhe Gazit.
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
30 Jun 2021
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS) dhe përfaqësues të DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët, përfaqësuesit e AKS dhe DPS.
Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.
29 Jun 2021
Agjencia Kosovare e Standardizimit, përfiton nga mbështetja e projektit PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt-Germany), duke ngritur kapacitetet e saja me një Trajner të Trajnuar për Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013
15 Jun 2021
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013. Me organizimin e programit të financuar nga PTB SEE QI 8 Trajnimi i Trajnerëve (ToT) mbi Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit, zyrtarja e AKS merr pjesë ne këtë program gjithëpërfshirës i përbërë nga 8 module mbajtur nga data 04 mars 2021 deri me date 01 korrik 2021.
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve elektrike dhe elektronike.
28 May 2021
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve elektrike dhe elektronike.
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.
27 May 2021
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETE TEKNIKE
27 Apr 2021
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETE TEKNIKE
AKS, me datën 16.02.2021, mbanë sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT. 
Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
16 Feb 2021
AKS, me datën 16.02.2021, mbanë sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT. Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
AKS merr pjesë në trajnimin tre ditor lidhur me standardin ISO 9001:2015, i organizuar nga BeConsulted dhe i mbështetur nga projekti FMG II. 

Trajnimi kishte për qëllim të të kuptuarit e koncepteve të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë.
15 Feb 2021
AKS merr pjesë në trajnimin tre ditor lidhur me standardin ISO 9001:2015, i organizuar nga BeConsulted dhe i mbështetur nga projekti FMG II. Trajnimi kishte për qëllim të të kuptuarit e koncepteve të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-5 i AKS “ KT. për Elektroteknikë ”
12 Jan 2021
Më datë 12 Janar 2021, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e VIII-b e Komitetit Teknik për Elektroteknikë.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-5 i AKS “ KT. për Elektroteknikë.
11 Nov 2020
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-5 i AKS “ KT. për Elektroteknikë.
Sesione informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
09 Nov 2020
Sesione informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve. AKS, me datën 04 nëntor 2020, mbanë sesion informativ për një grup studentësh të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-10 i AKS “ KT. për Makineri”
23 Oct 2020
Me datë 23.10.2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.10, KT. për Makineri, nën drejtimin e Kryetarit të KT.N, Sadullah Avdiu Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (UP). Të pranishëm ishin edhe Arbër Dobreci (Intering-SHPK), Avdullah Jasiqi AMK (MTI). dhe Xajë Rraci nga Agjencia Kosovare për Standardizim (MT).
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-1 i AKS “ KT. për Ndërtim”
22 Oct 2020
Me datë 22.10.2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr. 1, KT. për Ndërtim, nën drejtimin e Kryetarit të KT.N, Naser Kabashi Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (UP). Të pranishëm ishin edhe Hamdi Kurteshi, Lidhja e Inxhinierëve të Ndërtimtarisë (LINK-Kosova); Shkelzen Belegu, Oda Ekonomike e Kosovës (OEK); Xhemail Metolli, Divizioni i Ndërtimit (MMPH); dhe Avdullah Kryeziu nga Agjencia Kosovare për Standardizim (MT).
Mblidhet Komiteti Teknik, KT - 11 i AKS, KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion
19 Oct 2020
Mblidhet Komiteti Teknik, KT - 11 i AKS, KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion. Më datë 19 tetor 2020, në Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e VI e Komitetit Teknik nr. XI e KT. për Lodra Pajisje Sportive dhe Rekreacion, nën drejtimin e Kryetarit të KT z.Enver Tahiraj - MKRS -Departamenti i sportit; znj.Lumturije Geci - MTI/Departamenti i Turizmit;z. Fatmir Godeni-N.T. “Sporting”
188 gjetur, faqja6 nga13
6