Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

Shtëpi » Lajm »
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 15.04.2022, mbanë sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.

Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve, objektivat, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
15 Apr 2022