Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
Java e ISO
01 Oct 2018
Në datat 24-28 Shtator 2018, në Gjenevë, u zhvillua java e ISO (ISO Week).
14 Aug 2018
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË NËN-KOMITETE TEKNIKE PËR EUROKODE
KOMITETI TEKNIK PËR EUROKODE
10 Aug 2018
Komiteti Teknik për Eurokode, me datën 09.08.2018, ka mbajtur takim të rregullt pune, dhe si i tillë konform kërkesave dhe planit dinamik, vazhdon të punojë në adoptimin e Eurokodeve.
STANDARDIZIMI I DOMOSDOSHËM NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË MSA
22 Jun 2018
STANDARDIZIMI I DOMOSDOSHËM NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË MSA
KOMITETI TEKNIK PËR ELEKTROTEKNIKË
17 Apr 2018
Komiteti Teknik për Elektroteknikë, me datën 17.04.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune.
KONFERENCA E PARË BALLKANIKE E IT-SË PËR PLATFORMËN E STANDARDIZIMIT.
20 Mar 2018
KONFERENCA E PARË BALLKANIKE E IT-SË PËR PLATFORMËN E STANDARDIZIMIT.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit, me datën 07.03.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune
07 Mar 2018
KOMITETI TEKNIK PËR DERIVATE TË NAFTËS DHE GAZIT, ME DATËN 07.03.2018 KA MBAJTUR TAKIM TË RREGULLT PUNE
PROMOVIMI I STANDARDEVE PËR PRODUKTE VENDORE DHE IMPLEMENTIMI I MSA-SË
06 Mar 2018
PROMOVIMI I STANDARDEVE PËR PRODUKTE VENDORE DHE IMPLEMENTIMI I MSA-SË
Dita Botërore e Standardeve
16 Oct 2017
Dita Botërore e Standardeve
Përcjellje me dinjitetet në pension
30 Aug 2017
Muhamet Rudari, Drejtor i Drejtoratit për Standardizim, Integrim dhe Promovim, u pensionua nga SHC i Kosovës këtë vit, në moshën që përcakton Ligji. Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), me pensionimin e Muhametit, është varfëruar për një punëtorë administrativ të kujdesshëm, dhe një Udhëheqës me energji akoma të pashpenzuara (siç ndodh në moshë të tillë) duke lënë vetëm përshtypje të mira te kolegët dhe administrata me të cilën kaloi vitet e para pensionimit.
05 May 2017
Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN/ISO. Lidhur me këtë, më datën 04 maj 2017 është mbajtur Komiteti Teknik për Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë.
04 May 2017
Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN/ISO. Lidhur me këtë, më datën 24 prill 2017 është mbajtur Komiteti Teknik për Metrologji
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.
09 Dec 2016
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
07 Dec 2016
Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
Trajnim rreth procedimit të standardeve dhe përgjegjësitë e komiteteve teknike në procesin e standardizimit
21 Nov 2016
Trajnim rreth procedimit të standardeve dhe përgjegjësitë e komiteteve teknike në procesin e standardizimit Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), përveç aktiviteteve të saja të përditshme në zhvillimin e standardeve dhe standardizimit, vazhdon të përkujdeset edhe për trajnimin e të gjitha palëve të interesit në lidhje me adoptimin e standardeve.
179 gjetur, faqja10 nga12
10