Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
Komiteti Teknik për Shëndetësi - KT.SH më datë 07.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
08 Feb 2019
Komiteti Teknik për Shëndetësi - KT.SH më datë 07.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
KOMITETI TEKNIK PËR PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE
24 Jan 2019
KOMITETI TEKNIK PËR PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE
KOMITETI TEKNIK PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE
23 Jan 2019
KOMITETI TEKNIK PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE
TAKIMI PERMBYLLËS I MANDATIT TE KËSHILLIT
20 Dec 2018
Agjencia Kosovare për Standardizim, sipas ligjit të standardizimit dhe Udhëzimit të Këshillit profesional për standardizim (KPS), obligohet të mbaj takime të Këshillit dy herë në vit, për diskutim i Programit të punës për 6 mujorin në vijim.
KOMITETI TEKNIK PËR METALE, PLASTIKË DHE ELEKTRIKË
17 Dec 2018
KOMITETI TEKNIK PËR METALE, PLASTIKË DHE ELEKTRIKË
Marrëveshje e Licencuar AKS me CEN/CENELEC
14 Dec 2018
Marrëveshje e Licencuar AKS me CEN/CENELEC
UDHËZUESI PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STANDARDEVE
12 Dec 2018
UDHËZUESI PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STANDARDEVE
AKS U VIZITUA NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE.
11 Dec 2018
AKS U VIZITUA NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE.
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
05 Dec 2018
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
VIZITË STUDIMORE NË TSE
20 Nov 2018
Vizitë studimore në TSE (Ankara dhe Stamboll)
KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION
30 Oct 2018
KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION
DITA BOTËRORE E STANDARDEVE NË KOSOVË
18 Oct 2018
DITA BOTËRORE E STANDARDEVE NË KOSOVË
IMPLEMENTIM I EUROKODEVE NË VENDET E BALLKANIT
12 Oct 2018
IMPLEMENTIM I EUROKODEVE NË VENDET E BALLKANIT
Komiteti Teknik për Eurokode
02 Oct 2018
Komiteti Teknik për Eurokode, me datën 02.10.2018, ka mbajtur takim të rregullt pune, dhe si i tillë konform kërkesave dhe planit dinamik, vazhdon të punojë në zhvillimin, rolin dhe rëndësinë e eurokodeve.
Java e ISO
01 Oct 2018
Në datat 24-28 Shtator 2018, në Gjenevë, u zhvillua java e ISO (ISO Week).
193 gjetur, faqja10 nga13
10