Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare

Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-4 i AKS “ KT. për Transport dhe Shërbime Postare”

Më datë 18 Tetor 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.4, KT. për Transport dhe Shërbime Postare, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Musli Bajraktari nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike/UP, Kreshnik Rugova nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë/KIESA, Nevruz Kuqi nga Posta e Kosovës SH.A dhe Muhamed Krasniqi  nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”. 

Nazim Rahimi nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare/ ARKEP dhe Burim Krasniqi nga Ministria e Infrastrukturës, kanë njoftuar se kanë pranuar materialin e KT.TSHP, por se nuk mund të marrin pjese në këtë takim për shkak të angazhimeve tjera por se votojnë PRO shpalljes në diskutim publik të standardeve në proces.


Nga AKS morën pjesë; Sekretaria e KT-4, Bujar Istogu.


Qëllimi kryesor i kësaj mbledhjeje ishte adoptimi i 65 standardeve Evropiane (EN) që lidhen me fushën e Transport dhe Shërbime Postare. Përzgjedhja e standardeve është bërë nga AKS duke ju referuar standardeve te reja nga CEN, që të adoptohen si standarde Kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit.

Pati diskutime në lidhje me korrektësinë e përkthimit të cilat duhet të jenë në një gjuhë teknike të kuptueshme nga të gjithë profesionistët e fushës. Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara për përdorimin e standardeve Kosovare, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve vizitoni Katalogun e Standardeve Kosovare online, ku do te gjeni Komitetin Teknik - 4.

 

18 Oct 2019