Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Sesione informative, roli dhe rëndësia e standardeve.

Sesione informative, roli dhe rëndësia e standardeve.

Duke ditur rolin dhe rëndësinë e standardeve, AKS me datën 11 dhe 12 shtator 2019, mbanë sesione informative për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.

12 Sep 2019