Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Me datën 09.09.2019, Agjencia Kosovare e Standardizimit priti z. Dzevat Kicara, Drejtor i Përgjithshëm i ISRSM (Instituti i Standardizimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut).

Me datën 09.09.2019, Agjencia Kosovare e Standardizimit priti z. Dzevat Kicara, Drejtor i Përgjithshëm i ISRSM (Instituti i Standardizimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut).

Më datë 09.09.2019, Agjencia Kosovare e Standardizimit priti z. Dzevat Kicara, Drejtor i Përgjithshëm i ISRSM (Instituti i Standardizimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut).

 

Këtij takimi i paraprin memorandumi i bashkëpunimit i nënshkruar më herët në mes të dy organizatave homologe (AKS-ISRSM), dhe ku synohet bashkëpunim edhe më i thellë për të promovuar dhe përmirësuar standardizimin në përgjithësi, duke krijuar një mekanizëm për të pasur shkëmbim të praktikave më të mira, përfshirë edhe aktivitete të tjera bashkëpunuese në të ardhmen.  

09 Sep 2019