Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Këshilli Profesional i Standardizimit

Këshilli Profesional i Standardizimit

Këshilli Profesional i Standardizimit, është takuar me datë 16.01.2020 me qëllim të miratimit të programit gjashtëmujor 2020 të punës së Agjencisë Kosovare të Standardizimit, dhe gjithashtu për të sjell rekomandime për aktivitete të mëtejme.

 

Takimin e udhëhoqi kryetari i Këshillit Profesional të Standardizimit, z. Butrin Batalli, ndërsa të pranishëm ishin 6 nga 9 anëtarët e KPS.

 

Rekomandim i KPS ishte lobimi më i fuqishëm për anëtarësim të AKS në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit dhe promovim më të fuqishëm të standardizimit në përgjithësi.

 

Gjithashtu, u diskutua mbrojtja e konsumatorit, dhe implementimi i sa më shumë standardeve.

16 Jan 2020