Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik, KT-14 i AKS “KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë”

Komiteti Teknik, KT-14 i AKS “KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë”

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-14 i AKS “ KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë  

 

Më datë 01 Tetor 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.14, KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Naim Hoxha nga SHLPA “Evolucioni”. Albulenë Sopa NTP “STAFF”S//SPRINT ka njoftuar se ka pranuar materialin e KT.TLK, ka lajmëruar se nuk mund të vijë në këtë takim dhe votoj PRO shpalljes në diskutim publik të standardeve në proces.

 

Nga AKS morën pjesë; Sekretaria e KT-14, Taulant Sopaj, dhe Drejtori i Drejtoratit për Standarde, Promovim dhe Integrim i AKS-së. 

 

Qëllimi kryesor i kësaj mbledhjeje ishte adoptimi i 46 standardeve Evropiane (EN) që lidhen me fushën e Tekstilit.

 

Përzgjedhja e standardeve është bërë nga AKS duke ju referuar standardeve te reja nga CEN, që të adoptohen si standarde Kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit. 

 

Pati diskutime në lidhje me korrektësinë e përkthimit të cilat duhet të jenë në një gjuhë teknike të kuptueshme nga të gjithë profesionistët e fushës.  

 

Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara për përdorimin e standardeve Kosovare, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.

 

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve vizitoni Katalogun e Standardeve Kosovare online, ku do te gjeni Komitetin Teknik - 14.

01 Oct 2019