Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komitetit Teknik nr. 19, KT. për Eurokode për Strukturat.

Komitetit Teknik nr. 19, KT. për Eurokode për Strukturat.
Më datë 20 shtator 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr. 19, KT. për Eurokode për Strukturat, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Arben Ajazi, Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim/MMPH.

Të pranishëm ishin edhe Armend Mujaj nga ASMStudio SHPK; Arton Qorri nga Alfa-Product SHPK; Doruntina Shala Hoxha nga Divizioni i Infrastrukturës së Cilësisë (Departamenti i Industrisë/MTI); Kadri Morina nga Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës (UP); Merita Behluli nga MStudio; dhe  Sekretari  i  KT-19, për Eurokode për Strukturat Bujar Istogu, Drejtor i Drejtoratit për Standarde, Promovim dhe Integrim në ASK.

 

Qëllimi kryesor i këtij komiteti teknik ishte:

  1. Road Map i Eurokodeve;
  2. Twining Project për Eurokode; dhe
  3. Nën Komitetet Teknike për Eurokode.

 

24 Sep 2019