Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
Sesione informative, roli dhe rëndësia e standardeve.
12 Sep 2019
Sesione informative, roli dhe rëndësia e standardeve.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-1 i AKS “ KT. për Ndërtim ”
11 Sep 2019
Më datë 11 shtator 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.1, KT. për Ndërtim.
Me datën 09.09.2019, Agjencia Kosovare e Standardizimit priti z. Dzevat Kicara, Drejtor i Përgjithshëm i ISRSM (Instituti i Standardizimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut).
09 Sep 2019
Me datën 09.09.2019, Agjencia Kosovare e Standardizimit priti z. Dzevat Kicara, Drejtor i Përgjithshëm i ISRSM (Instituti i Standardizimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut).
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-8 i AKS “ KT. për Energji ”
25 Jul 2019
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-8 i AKS “ KT. për Energji ”
MARRËVESHJE E BASHKËPUNIMIT ME DPS
15 Jul 2019
MARRËVESHJE E BASHKËPUNIMIT ME DPS
Përkujtim për anëtarin e Komitetit Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë.
15 Jul 2019
Përkujtim për anëtarin e Komitetit Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-3 i AKS “ KT. për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë ”
28 Jun 2019
Më datë 28 qershor 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr. 3, KT. për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë.
TAKIMI I DYTË I KËSHILLIT PROFESIONAL
27 Jun 2019
Këshilli profesional i standardizimit (KPS) takohet dy herë në vit, për të miratuar Programin gjashtëmujor të punës së Agjencisë, dhe për të sjell rekomandime për aktivitete të mëtejme.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-11 i AKS “KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion”
29 May 2019
Me datë 29 maj 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr. 11
AKS në web-in e ASTM International.
19 Apr 2019
AKS në web-in e ASTM International.
JAVA E KORNIZËS LIGJORE TË AKS.
29 Mar 2019
JAVA E KORNIZËS LIGJORE TË AKS.
KOMITETI TEKNIK PËR PËRPUNIMIN E DRURIT- KT.PD
26 Mar 2019
Komiteti Teknik për Përpunimin e Drurit- KT.PD më datë 25.03.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Përkujtim për Kryetarin e Komitetit Teknik për Energji.
21 Mar 2019
Përkujtim për Kryetarin e Komitetit Teknik për Energji.
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare.
13 Mar 2019
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare - KT.TSHP më datë 13.03.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA
26 Feb 2019
Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA më datë 25.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
193 gjetur, faqja9 nga13
9