Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve. AKS, me datën 03 dhe 04 shkurt 2020, mbanë sesione informative për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”. Qëllimi i këtyre sesioneve ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë nxënësit e shkollës së mesme për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
05 Feb 2020