Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-2 i AKS “ KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.”

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-2 i AKS “ KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.”

Më datë 25 shkurt 2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.2, KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit., nën drejtimin e Kryetarit të KT, z. Esat Gjakova nga Grupi i naftës pran OEK-ut, z. Rushit Koca-Departamenti për Rezerva Shtetërore të Mallrave/MTI, znj.Minivere Idrizi-KOSTT. SHA, z.Visar Bajraktari- Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të Kosovës/MTI, z. Naser Zhjeqi-Sektori i Ambientit/MI, z. Ali Muriqi-Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, z. Hysni Komoni-Zyra e Inspektoratit/ MZHE, dhe z. Mamer Vila-Sektori i Laboratorit Doganor/Doganat e Kosovës.


Nga AKS morën pjesë; Sekretaria e KT-2, Qefsere Ajeti, dhe Bujar Istogu - Drejtor i Drejtoratit për Standarde, Promovim dhe Integrim. 

Qëllimi kryesor i kësaj mbledhjeje ishe adoptimi i 78 standardeve evropiane dhe ndërkombëtare (EN ISO) që lidhen me fushën për derivate të naftës dhe gazit.

Përzgjedhja e standardeve është bërë nga AKS duke ju referuar standardeve të reja nga CEN/CENELEC, që të adoptohen si standarde kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos bërë asnjë ndryshim tekstit. 

Pati diskutime në lidhje me korrektësinë e përkthimit të cilat duhet të jenë në një gjuhë teknike të kuptueshme nga të gjithë profesionistët e fushës.  

 

Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të të gjithë palëve të interesuara për përdorimin e standardeve kosovare, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.


 

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve vizitoni Katalogun e Standardeve Kosovare online, ku do te gjeni Komitetin Teknik - 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Feb 2020