Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

AKS ka publikuar standardin SK EN 14683:2019+AC:2020 “Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit”.

Shtëpi » Lajm »
AKS ka publikuar standardin SK EN 14683:2019+AC:2020 “Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit”.
AKS ka publikuar standardin SK EN 14683:2019+AC:2020 “Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit”.

Ky Standard Evropian përcakton ndërtimin, projektimin, kërkesat e performancës dhe metodat e provës për maskat e fytyrës të cilat përdoren në mjekësi për kufizimin e transmetimit të agjentëve infektivë. Shtojca A e këtij standardi jep informacion për përdoruesit e maskave mjekësore të fytyrës.


Për me tepër rreth standardit lutemi të klikoni në web faqen e AKS:  http://aks.rks-gov.net/ose ne zyrat e  Agjencia Kosovare për Standardizim, Rr. "Ismail Hajdaraj" p.n. 10000 Prishtinë/Republika e Kosovës, tel.+ 383 38 512 779;  e-mail: aksinfo@rks-gov.net.
18 Jun 2020