Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
AKS ka publikuar standardin SK EN 14683:2019+AC:2020 “Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit”.
18 Jun 2020
AAKS ka publikuar standardin SK EN 14683:2019+AC:2020 “Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit”.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-15 i AKS “ KT. për Mjedis ”
18 Jun 2020
Më datë 18.06.2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e shtatë e Komitetit Teknik për Mjedis, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Tafë Veseli - MMPH-AMK, Merita Fetahu - Departamenti i Tregtisë/MTI, Nystret Avdullahu - Instituti INKOS; Filloreta Berisha - MMPH-AMK-Vëzhguese. Antigona Dervishaj-Ukëhaxhaj dhe Agron Veliu kanë njoftuar se pranuan materialin e KTMJ, si dhe njoftuan se nuk mund të ishin pjesë në këtë takim ku njoftuan që janë PRO shpalljes në diskutim publik të standardeve në proces.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-8 i AKS “ KT. për Energjii ”
16 Jun 2020
Më datë 16 Qershor 2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.8, KT. Energji, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Shpresa Krasniqi KOSTT, Drita Hamiti MTI/AKM, Abdylmexhid Pllana Departamenti Kosova -Përgaditja Kimike e Ujitë, Isa Hajra Menaxher –Njësia për Zbatimin e DT, Gani Balaj Ministria e Punësndhe Mirëqenjës Sociale, Ali Gërguri Divizioni i prodhimit të Qymyrit-Departamenti i Rikultivimit, Gani Kelmendi Termokos.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-10 i AKS “ KT. për Makineri ”
15 Jun 2020
Më datë 15 Qershor 2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.10, KT. Makineri, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Sadullah Avdiu FIM-UP, Arbër Dobreci Intering-SHPK, Gurakuq Kastrati Departamenti i Industrisë-MTI, Avdullah Jasiqi AMK-MTI, Skender Berisha Kordinator në Qendrën e trajnimeve - KEK, Valbona Kadrijaj KEDS nuk ka marr pjersë.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-14 i AKS “ KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë ”
11 Jun 2020
Më datë 11 Qershor 2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.14, KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-2 i AKS “ KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.”
25 Feb 2020
Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit.”
Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
05 Feb 2020
AKS, me datën 03 shkurt 2020, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”. Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë nxënësit e shkollës së mesme për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-18 i AKS “ KT. për Teknologji Informative ”
23 Jan 2020
Më datë 22 janar 2020, në ndërtesën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë u mbajt mbledhja e VIII e Komitetit Teknik nr.18, KT. për Teknologji Informative.
Këshilli Profesional i Standardizimit
16 Jan 2020
Këshilli Profesional i Standardizimit.
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare
18 Oct 2019
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-4 i AKS “ KT. për Transport dhe Shërbime Postare”.
Ditën Botërore të Standardeve 2019.
17 Oct 2019
Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), me datën 16 tetor në “Emerald” Prishtinë ka shënuar Ditën Botërore të Standardeve 2019.
Konferenca e VIII Ballkanike e Standardizimit (BSC).
04 Oct 2019
Konferenca e VIII Ballkanike e Standardizimit (BSC).
Komiteti Teknik, KT-14 i AKS “KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë”
01 Oct 2019
Më datë 01 Tetor 2019, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.14, KT. për Tekstil, Lëkurë dhe Këpucë.
Komitetit Teknik nr. 19, KT. për Eurokode për Strukturat.
24 Sep 2019
Komitetit Teknik nr. 19, KT. për Eurokode për Strukturat.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 i AKS “ KT. për Metrologji ”
13 Sep 2019
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 i AKS “ KT. për Metrologji ”
193 gjetur, faqja8 nga13
8