Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-10 i AKS “ KT. për Makineri”

Shtëpi » Lajm »
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-10 i AKS “ KT. për Makineri”

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-10 i AKS “ KT. për Makineri”


Me datë 23.10.2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.10, KT. për Makineri, nën drejtimin e Kryetarit të KT.N, Sadullah Avdiu Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (UP). Të pranishëm ishin edhe Arbër Dobreci (Intering-SHPK), Avdullah Jasiqi AMK (MTI).  dhe Xajë Rraci nga Agjencia Kosovare për Standardizim (MT). Në  pa mundësi për të marrë pjesë në takim anëtarët: Gurakuq Kastrati Departamenti i Industrisë (MTI), Skënder Berisha Koordinator në Qendrën e trajnimeve (KEK) dhe Valbona Kadrijaj (KEDS) lajmëruan në telefon se janë pro listës së këtyre  standardeve që të dalin ne diskutim prej 60 ditëve.

 

Qëllimi kryesor i kësaj mbledhje ishte shqyrtimi i 29  standardeve evropiane dhe ndërkombëtare EN ISO që lidhen me fushën e makinerisë. Identifikimi i standardeve është bërë nga nga AKS duke ju referuar  kërkesës nga Departamentit Industrisë  të bazuar në Direktivën e makinerisë (2006-42-EC).  që të adoptohen si standarde kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit. 


Të gjithë anëtarët e komitetit teknik për makineri pas shqyrtimit të listës me 29 standarde ishin pro hedhjes në diskutim publik të kësaj liste.

 

Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të të gjithë palëve të interesuara për përdorimin e standardeve, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ndërtim dhe ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve vizitoni Katalogun e Standardeve Kosovare online, ku do te gjeni Komitetin Teknik 10.

 

23 Oct 2020