Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

Shtëpi » Lajm »
Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

 

AKS, me datën 01 dhe 02 tetor 2020, mbanë sesione informative për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”. Qëllimi i këtyre sesioneve ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë nxënësit e shkollës së mesme për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

 
02 Oct 2020