Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesione informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

Shtëpi » Lajm »
Sesione informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

Sesione informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.


AKS, me datën 04 nëntor 2020, mbanë sesion informativ për një grup studentësh të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”. 

Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

 
09 Nov 2020