Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETIN TEKNIK PËR TURIZËM
26 Apr 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), bënë thirrje publike për të gjithë të interesuarit të cilët në baza vullnetare mund të japin kontribut në hartimin dhe zhvillimin e standardeve të turizmit.
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
15 Apr 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 15.04.2022, mbanë sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike,
Këshilli Profesional i Standardizimit
29 Mar 2022
Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), në bazë të Ligjit nr. 06/L-019 për Standardizim dhe Udhëzimit Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit (KPS), me datën 29.03.2022 mban takimin e Këshillit.
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.
28 Jan 2022
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
16 Dec 2021
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
Mblidhet Komiteti Teknik për Shëndetësi
14 Dec 2021
Më datë 14 dhjetor 2021, në sallën e takimeve nr.124 / MINT, Kati II-të u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.7, KT. për Shëndetësi.
Komiteti Teknik për Makineri
30 Nov 2021
Komiteti Teknik për Makineri
Komiteti Teknik për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
18 Nov 2021
Komiteti Teknik për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë
05 Nov 2021
Më datë 05 nëntor, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik për Metale, Plastikë edhe Elektrikë.
Mblidhet Komiteti Teknik për Energji
27 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik për Energji
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
26 Oct 2021
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 “ KT. për për Metrologj"
18 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 “ KT. për për Metrologj" Më datë 18.10.2021, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e X e "Komitetit Teknik për Metrologji",
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
14 Oct 2021
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
Komiteti Teknik për Teknologji Informative
12 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-18 “ KT. për Teknologji Informative”.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
08 Oct 2021
Më datë 07 tetor 2021, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u mbajt mbledhja e X-të e për Derivate të Naftës dhe Gazit.
188 gjetur, faqja5 nga13
5