Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
05 Dec 2018
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
VIZITË STUDIMORE NË TSE
20 Nov 2018
Vizitë studimore në TSE (Ankara dhe Stamboll)
KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION
30 Oct 2018
KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION
DITA BOTËRORE E STANDARDEVE NË KOSOVË
18 Oct 2018
DITA BOTËRORE E STANDARDEVE NË KOSOVË
IMPLEMENTIM I EUROKODEVE NË VENDET E BALLKANIT
12 Oct 2018
IMPLEMENTIM I EUROKODEVE NË VENDET E BALLKANIT
Komiteti Teknik për Eurokode
02 Oct 2018
Komiteti Teknik për Eurokode, me datën 02.10.2018, ka mbajtur takim të rregullt pune, dhe si i tillë konform kërkesave dhe planit dinamik, vazhdon të punojë në zhvillimin, rolin dhe rëndësinë e eurokodeve.
Java e ISO
01 Oct 2018
Në datat 24-28 Shtator 2018, në Gjenevë, u zhvillua java e ISO (ISO Week).
14 Aug 2018
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË NËN-KOMITETE TEKNIKE PËR EUROKODE
KOMITETI TEKNIK PËR EUROKODE
10 Aug 2018
Komiteti Teknik për Eurokode, me datën 09.08.2018, ka mbajtur takim të rregullt pune, dhe si i tillë konform kërkesave dhe planit dinamik, vazhdon të punojë në adoptimin e Eurokodeve.
STANDARDIZIMI I DOMOSDOSHËM NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË MSA
22 Jun 2018
STANDARDIZIMI I DOMOSDOSHËM NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË MSA
KOMITETI TEKNIK PËR ELEKTROTEKNIKË
17 Apr 2018
Komiteti Teknik për Elektroteknikë, me datën 17.04.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune.
KONFERENCA E PARË BALLKANIKE E IT-SË PËR PLATFORMËN E STANDARDIZIMIT.
20 Mar 2018
KONFERENCA E PARË BALLKANIKE E IT-SË PËR PLATFORMËN E STANDARDIZIMIT.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit, me datën 07.03.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune
07 Mar 2018
KOMITETI TEKNIK PËR DERIVATE TË NAFTËS DHE GAZIT, ME DATËN 07.03.2018 KA MBAJTUR TAKIM TË RREGULLT PUNE
PROMOVIMI I STANDARDEVE PËR PRODUKTE VENDORE DHE IMPLEMENTIMI I MSA-SË
06 Mar 2018
PROMOVIMI I STANDARDEVE PËR PRODUKTE VENDORE DHE IMPLEMENTIMI I MSA-SË
Dita Botërore e Standardeve
16 Oct 2017
Dita Botërore e Standardeve
200 gjetur, faqja11 nga14
11