Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

AKS U VIZITUA NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE.

Shtëpi » Lajm »
AKS U VIZITUA NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE.

 Me datën 11.12.2018, AKS u vizitua nga studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike (Universiteti i Prishtinës), drejtimi Master në programin Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment.

11 Dec 2018