Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

JAVA E KORNIZËS LIGJORE TË AKS.

JAVA E KORNIZËS LIGJORE TË AKS.

Referuar ligjit për standardizim; udhëzimeve administrative, rregulloreve dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit me organizata të ndryshme vendore dhe të huaja, AKS ka organizuar sesione informative për stafin e brendshëm të AKS nga data 21.03.2019-29.03.2019, të cilën e ka quajtur si “Java e kornizës ligjore të AKS”.

 

Gjatë gjithë këtyre sesioneve, është shpjeguar dhe diskutuar gjithçka lidhur me standardizimin në Kosovë.

29 Mar 2019