Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

KOMITETI TEKNIK PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE

Shtëpi » Lajm »
KOMITETI TEKNIK PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE

Komiteti Teknik për Teknologji Informative - KT.TI më datë 23.01.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune. Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN.

Me datën 23.01.2019 ka shqyrtuar listën me 7 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Teknologji Informative - KT.TI  të cilat pas periudhës 60 ditore në diskutimit publik, miratohen si standarde kosovare SK.

23 Jan 2019