Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare.

Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare.

Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare - KT.TSHP më datë 13.03.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Ky Komitet Teknik, ka hartuar një listë me 18 standarde evropiane dhe ndërkombëtare, të cilat pas periudhës 60 ditore të diskutimit publik, miratohen si standarde kosovare SK.

13 Mar 2019