Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

UDHËZUESI PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STANDARDEVE

UDHËZUESI PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STANDARDEVE

AKS merr pjesë në konferencën për shtyp të organizuar nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) lidhur me temën “Standardizimi i produkteve vendore: Shpërndarja dhe shitja e standardeve”, në të cilën konferencë prezantohet punimi “Udhëzuesi për Shpërndarjen dhe Shitjen e Standardeve”.

12 Dec 2018