Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

KOMITETI TEKNIK PËR PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE

Shtëpi » Lajm »
KOMITETI TEKNIK PËR PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE

Komiteti Teknik për Pajisjeve Mbrojtëse Personale - KT.PMP më datë 23.01.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune. Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN.

Me datën 23.01.2019 ka shqyrtuar listën me 15 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Pajisjeve Mbrojtëse Personale - KT.PMP  të cilat pas periudhës 60 ditore në  diskutimit publik, miratohen si standarde kosovare SK.

24 Jan 2019