Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
CEN/CENELEC
24 Jun 2022
Asambleja Gjenerale e CEN/CENELEC
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale”
20 Jun 2022
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale” Më datë 20.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për për Miniera dhe Minerale nën drejtimin e Kryetarit të KT.MM Prof. Esad Behrami-UP/FSHMN/DK.
Mblidhet Komiteti Teknik për Makineri
17 Jun 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Makineri Më datë 16.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve në ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Makineri nën drejtimin e Kryetarit të KT.MA Prof. Sadullah Avdiu nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike/UP.
Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
14 Jun 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit Më datë 14.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit.
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)
19 May 2022
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)
10 May 2022
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20) Më datë 10.05.2022, Agjencia Kosovare për Standardizim themelon Komitetin Teknik për Turizëm.
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETIN TEKNIK PËR TURIZËM
26 Apr 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), bënë thirrje publike për të gjithë të interesuarit të cilët në baza vullnetare mund të japin kontribut në hartimin dhe zhvillimin e standardeve të turizmit.
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
15 Apr 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 15.04.2022, mbanë sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike,
Këshilli Profesional i Standardizimit
29 Mar 2022
Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), në bazë të Ligjit nr. 06/L-019 për Standardizim dhe Udhëzimit Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit (KPS), me datën 29.03.2022 mban takimin e Këshillit.
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.
28 Jan 2022
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
16 Dec 2021
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
Mblidhet Komiteti Teknik për Shëndetësi
14 Dec 2021
Më datë 14 dhjetor 2021, në sallën e takimeve nr.124 / MINT, Kati II-të u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.7, KT. për Shëndetësi.
Komiteti Teknik për Makineri
30 Nov 2021
Komiteti Teknik për Makineri
Komiteti Teknik për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
18 Nov 2021
Komiteti Teknik për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë
05 Nov 2021
Më datë 05 nëntor, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik për Metale, Plastikë edhe Elektrikë.
179 gjetur, faqja4 nga12
4