Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi » Lajm »
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
11 Nov 2022
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
Më datë 08 nëntor 2022 ora 10:30, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Mjedis
08 Nov 2022
Më datë 08 nëntor 2022 ora 10:30, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Mjedis
Mblidhet Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore
02 Nov 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore
Dita Botërore e Standardeve
14 Oct 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (ASK) në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka shënuar Ditën Botërore të Standardeve me moton “Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë”.
Mblidhet Komiteti Teknik për Përpunimin e Drurit
26 Sep 2022
Më datë 20.09.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve nr.02 në ndërtesën e KESA/Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Përpunimin e Drurit nën drejtimin e Kryetarit të KT për PD z. Agron Bajraktari përfaqësues nga USHAF.
ISO
23 Sep 2022
Asambleja Gjenerale e ISO
Mblidhet Komiteti Teknik për Energji
15 Sep 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Energji Më datë 15.09.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve në ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Energji nën drejtimin e Nënkryetares të KT.E znj. Drita Hamiti nga AMK/MINT.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-17 i AKS “ KT për  Metale, Plastikë dhe Elektrikë”
07 Sep 2022
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-17 i AKS “ KT për Metale, Plastikë dhe Elektrikë” Më datë 06.09.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë nën drejtimin e Kryetarit të KT për MPE z. Bastri Sallahu - AMK/MINT.
AKS përmes Komiteti Teknik për Turizëm ka publikuar standardin SK EN 15565:2022 “Shërbimet e turizmit - Kërkesat për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të udhërrëfyesit turistik profesional”.
22 Aug 2022
AKS përmes Komiteti Teknik për Turizëm ka publikuar standardin SK EN 15565:2022 “Shërbimet e turizmit - Kërkesat për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të udhërrëfyesit turistik profesional”.
CEN/CENELEC
24 Jun 2022
Asambleja Gjenerale e CEN/CENELEC
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale”
20 Jun 2022
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale” Më datë 20.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për për Miniera dhe Minerale nën drejtimin e Kryetarit të KT.MM Prof. Esad Behrami-UP/FSHMN/DK.
Mblidhet Komiteti Teknik për Makineri
17 Jun 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Makineri Më datë 16.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve në ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Makineri nën drejtimin e Kryetarit të KT.MA Prof. Sadullah Avdiu nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike/UP.
Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
14 Jun 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit Më datë 14.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit.
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)
19 May 2022
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)
10 May 2022
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20) Më datë 10.05.2022, Agjencia Kosovare për Standardizim themelon Komitetin Teknik për Turizëm.
188 gjetur, faqja4 nga13
4