Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   
Buletini 03
12 Sep 2022
Buletini 03, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 02
13 Apr 2022
Buletini 02, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
10 Jan 2022
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020
10 Jan 2020
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018
Plani i punës-AKS 2019
10 Jan 2019
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018 Plani i punës-AKS 2019
02 Oct 2015
Listën e publikimeve:
28 gjetur, faqja2 nga2  
2